Kunnskapsregimer i pedagogikk og utdanningsvitenskap

Kunnskapsregimer i pedagogikk og utdanningsvitenskap - Erling Lars Dale | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Erling Lars Dale
DIMENSJON
8,98 MB
FILNAVN
Kunnskapsregimer i pedagogikk og utdanningsvitenskap.pdf
ISBN
3172577422865

BESKRIVELSE

Boken undersøker mulighetene for en historisk rekonstruksjon av pedagogikk som en selvstendig, teoretisk vitenskapsdisiplin. Den drøfter den tyske diskursen om pedagogikk som vitenskapsdisiplin, og bokens hovedtese er at den liberal-progressive diskursen på første halvdel av 1900-tallet, representert ved Helga Eng og Johs. Sandven her hjemme, kritisk kan rekonstrueres og fornyes med tyskeren Heinrich Roth som hovedkilde. Med litteraturliste.

Dale tok magistergrad i pedagogikk i 1974, ble tilsluttet instituttet i 1976, tok doktorgrad i 1987 og ble professor i 1995. Han har vært særlig opptatt av didaktikk, pedagogiske ... Masterstudiet i skolerettet utdanningsvitenskap er rettet mot grunnopplæringen og skal styrke faglig, fagdidaktisk og pedagogisk kompetanse for arbeid i skolen.

Se flere bøker fra Erling Lars Dale. Velg fagretning i pedagogikk for ta en doktorgrad i pedagogikk. Fagretningen retter seg mot ulike arenaer som barnehage, skole, høyere utdanning, organisasjon og arbeidsliv, hverdag og fritid.

RELATERTE BØKER