Sammen for elevers psykososiale miljø

Sammen for elevers psykososiale miljø - Mirjam Harkestad Olsen, Rigmor Mikkelsen | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Mirjam Harkestad Olsen, Rigmor Mikkelsen
DIMENSJON
7,66 MB
FILNAVN
Sammen for elevers psykososiale miljø.pdf
ISBN
7670463236175

BESKRIVELSE

Bokas overordnede tema er elevers psykososiale miljø. For å lage en bok med høy nytteverdi for lærere og lærerutdannere, har forfatterne tatt utgangspunkt i to elevgrupper; barn med ADHD og barn med epilepsi. Disse barna og ungdommene danner navet som bokens tema spinner rundt. Boka tar for seg prinsippet om elevers rett til et godt psykososialt miljø og videre om sammenhengen mellom hjerne og atferd. Læreren er en nøkkelperson i arbeidet med å skape et helse- og læringsfremmende miljø. I bokens didaktiske del legges det vekt på det relasjonelle møtet mellom læreren og elevene, og mellom læreren og de foresatte. I tillegg gis konkrete råd til hvordan læreren kan tilrettelegge for en god læringssituasjon både for enkeltelever og elevgruppa.

Hun har, både alene og sammen med andre, publisert mange forskningsartikler og bøker. beskrivelse av elevers rettighet til et godt psykososialt skolemiljø og en argumentasjon for at kvaliteten på det psykososiale skolemiljøet avhenger av i hvilken grad det tilfredsstiller sentrale behov hos elevene. Notatet er basert på bidrag fra flere ansatte ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Sammen for elevers psykososiale miljø (Heftet) av forfatter Rigmor Mikkelsen.

Opplæringsloven § 9a-1 inneholder den overordnede normen. Denne normen skal tolkes inn i alle de andre bestemmelsene i kapittel 9a, og har betydning både for det individrettede arbeidet og det systemrettede arbeidet til skolen. Se beste pris på Sammen for elevers psykososiale miljø.

RELATERTE BØKER