Voldgiftsloven

Voldgiftsloven En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
4,42 MB
FILNAVN
Voldgiftsloven.pdf
ISBN
9519512749197

BESKRIVELSE

Voldgiftsloven med kommentarergir en grundig redegjørelse for og tolkning av de enkelte bestemmelser i loven, og inneholder også en rekke praktiske råd med hensyn til gjennomføringen av voldgift. Voldgiftsloven med kommentarer gjennomgår i detalj de enkelte paragrafer i lov 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift. Den gir en grundig redegjørelse for, og tolkning av, de enkelte bestemmelser i loven, og inneholder også en rekke praktiske råd med hensyn til gjennomføringen av voldgift. Videre inneholder boken en oversiktelig innledning, og særskilte avsnitt om voldgift i Danmark og Sverige. Boken har med en rekke vedlegg som fra en praktikers synsvinkel er helt nødvendige i en håndbok om voldgift. Boken er utstyrt med utfyllende litteraturliste, doms- og stikkordsregister.Voldgiftsloven med kommentarer er skrevet med det siktemål at både advokater, voldgiftsdommere og dommere i de alminnelige domstoler skal ha stor praktisk nytte av fremstillingen.

Verket behandler de praktiske problemer som voldgift etter loven kan reise, og gir detaljerte kommentarer til hvert enkelt ledd av lovens paragrafer. voldgiftsloven § 5 første ledd, og drøfte hvordan denne er å forstå. Et sentralt spørsmål er om voldgiftsloven § 5 første ledd kun gjelder for partene, eller om også voldgifts-dommerne og eventuelle tredjeparter som vitner, sakkyndige og lignende som utgangs-punkt er unntatt taushetsplikt. Voldgiftsloven.

Voldgiftsloven med kommentarer gjennomgår i detalj de enkelte paragrafer i lov 14. mai 2004 nr.

RELATERTE BØKER