Forbrukerkjøp

Forbrukerkjøp - Roald Martinussen | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Roald Martinussen
DIMENSJON
7,29 MB
FILNAVN
Forbrukerkjøp.pdf
ISBN
6336321774325

BESKRIVELSE

I denne boken gir Roald Martinussen en fremstilling av gjeldende norsk forbrukerkjøpsrett. Forbrukerkjøpsloven er en viktig kontraktslov siden loven regulerer det tallmessig klart største antallet enkeltkontrakter. Forbrukerkjøpet er dermed et velegnet utgangspunkt for å tilegne seg kunnskaper om alminnelige formuerettsrettslige regler og prinsipper. Forfatteren legger derfor vekt på å få frem grunnleggende kontraktsrettslige og forbrukerrettslige regler med utgangspunkt i forbrukerkjøpsloven.Boken er et naturlig førstevalg for alle som studerer forbrukerkjøpsrett. Den vil også være nyttig for andre som ønsker en oversikt over hvilke regler som gjelder ved forbrukerkjøp.

Det skal du få innen rimelig tid. Det skal ikke være til vesentlig ulempe for deg, og selger kan normalt ikke forsøke å reparere den samme feilen mer enn to ganger. Forbrukerkjøpsloven har samlet alle reglene om forbrukerkjøp i en egen lov.

skal § 2 annet punktum lyde: Kjøpekontrakten er et viktig dokument ved kjøp og salg av bil. Her kan du fylle inn, signere digitalt eller laste ned kjøpskontrakt for kjøp og salg av bruktbil. Med forbrukerkjøp menes salg av varer fra en næringsdrivende til en forbruker som ikke hoved- sakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

RELATERTE BØKER