Administrasjonens makt

Administrasjonens makt - Dag Ingvar Jacobsen | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Dag Ingvar Jacobsen
DIMENSJON
8,69 MB
FILNAVN
Administrasjonens makt.pdf
ISBN
1410013439963

BESKRIVELSE

Den offentlige administrasjonen har vokst sterkt i de aller fleste land i verden i etterkrigstiden. Mange har hevdet at den offentlige administrasjonen er blitt en mektig politisk aktør. Men hva slags rolle spiller den offentlige administrasjonen som politisk aktør? Hvor viktig er den? Hvordan påvirker adminstrasjonen utformingen av politikk? Kan administrasjonen kontrolleres? Er administrasjonens rolle som politisk aktør legitim. Administrasjonens makt er en syntese av den omfattende teori og empiriske forskning om forholdet mellom politikk og administrasjon. innledningsvis drøftes det inngående hvor fruktbart det er å operere med et klart skille mellom politikk og administrasjon. Forfatteren hevder at det er umulig å skille administrasjon og politikk i to separate sfærer. Med bakgrunn i dette stilles følgende spørsmål: - Hvor dypt involvert er administrasjonen i utforming av politikk? - På hvilke måter former administrasjonen politikken? Avslutningvis drøfter forfatteren ulike måter administrasjonen kan kontrolleres og styres på, og foretar dessuten en teoretisk avklaring av hva slags legitimeringsgrunnlag den offentlige administrasjonen har. Boken egner seg for kurs i offentig politikk og administrasjon, og vil være av interesse for alle som ønsker å tilegne seg kunnskap om det komplekse forholdet mellom politikk og administrasjon. Dag Ingvar Joacobsen er professor ved Universitetet i Agder. Han er redaktør for Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, og har publisert boken Hvordan organisasjoner fungerer sammen med Jan Thorsvik på Fagbokforlaget.

... En tillitsfremmende forvaltning fordrer imidlertid at administrasjonens faggrunnlag for politiske beslutninger klargjør både fordeler, ulemper og alternative løsninger på en nøytral måte.

Men hva slags rolle spiller den offentlige administrasjonen som politisk aktør? Dermed er hovedutfordringen å kartlegge empirisk hvordan den faktiske relasjonen er mellom politikk og administrasjon, i hvilken grad og hvordan administrasjonen faktisk utøver politisk makt, og eventuelt hvor stor politisk makt administrasjonen har i forhold til andre aktører i et moderne og pluralistisk samfunn som også forsøker å påvirke politiske vedtak. Administrasjonens makt (Heftet) av forfatter Dag Ingvar Jacobsen. Organisasjon og ledelse.

RELATERTE BØKER