Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. av 4. februar 1977 nr. 4

Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. av 4. februar 1977 nr. 4 En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
8,48 MB
FILNAVN
Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. av 4. februar 1977 nr. 4.pdf
ISBN
5270563735092

BESKRIVELSE

(bl.a. av hensyn til arbeidsmarkedstiltak, anvendelse for sivil luftfart og plikt til å velge verneombud).

gjøres følgende endringer: § 2 nr. 6 nytt annet ledd skal lyde: Kongen kan videre bestemme at lovens regler helt eller delvis skal gjelde for arbeidstakere som utfører husarbeid, tilsyn eller pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold, og kan herunder fastsette særregler for slike arbeidstakere. Endringer i lov 4.

RELATERTE BØKER