Reindriftsloven

Reindriftsloven - Kirsti Strøm Bull | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Kirsti Strøm Bull
DIMENSJON
11,20 MB
FILNAVN
Reindriftsloven.pdf
ISBN
3182296488068

BESKRIVELSE

For det samiske reinbeiteområdet skal reindriftsloven legge til rette for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift med basis i samisk kultur, tradisjon og sedvane til gagn for reindriftsbefolkningen selv og samfunnet for øvrig. Denne lovkommentaren inneholder en grundig omtale av loven og dens bestemmelser. Boken retter seg mot dommere, jurister og andre som befatter seg med reindrift.

Reindriftsstyret oppnevnes med hjemmel i reindriftsloven § 71, og er et offentlig forvaltningsorgan. Reindriftsloven Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag Forskrift om melding om reindrift (MOR) Forskrift om offentlig kontrollert telling av rein Forskrift for godkjenning av gjeterhytter i reindriften Forskrift om valg av tillitsmannsutvalg (distriktsstyre) Forskrift om pramming, Nord-Troms og Finnmark Forskrift om reindriftsfond ... Landbruks- og matdepartementet omgjorde av eget tiltak Reindriftsstyrets vedtak om godkjenning av overføring av siidaandel. Departementet mente at vilkåret i reindriftsloven § 15 andre ledd første setning om at den nye lederen av siidaandelen må ha deltatt i alle sider av arbeidet i reindriften sammen med lederen i minst tre år, ikke var oppfylt. Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.

- De viktigste endringene er at områdestyrenes arbeidsoppgaver blir avviklet og overført til fylkesmannen. Denne reindriften krever særskilt tillatelse gjennom reindriftsloven. Hvor jobber reindriftsutøvere? Samisk reindrift er basert på et arbeids- og driftsfellesskap med familier som inngår i et distrikt eller en "siida".

RELATERTE BØKER