Våpeninstruks for politiet

Våpeninstruks for politiet - Tor-Geir Myhrer | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Tor-Geir Myhrer
DIMENSJON
11,86 MB
FILNAVN
Våpeninstruks for politiet.pdf
ISBN
1428002481556

BESKRIVELSE

Våpeninstruks for politiet regulerer polititjenestemenns lagring og bruk av og bevæpning med gassvåpen, skytevåpen og sprengvåpen godkjent for bruk i polititjenesten.Kommentarutgaven er en utfyllende veiledning til våpeninstruks for politiet og gir en systematisk og grundig gjennomgang av regelverket. Samtidig er boken et praktisk oppslagsverk med blant annet henvisninger til relevante kilder. Den inneholder også en innledende, generell del hvor de overordnede rettslige rammer for politiets bruk av våpen behandles.Denne andre utgaven er ajourført med relevante endringer både i våpeninstruksen og i politiloven.Tor-Geir Myhrer (f. 1952), cand.jur. 1976, dr. juris 2000, er professor ved Politihøgskolen. Han har tidligere arbeidet som dommerfullmektig, politiinspektør, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet og lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling.

august 1989 nr. 4872 for politiet med senere endringer.

august 1989 nr. 4872 for politiet forblir gjeldende inntil de er erstattet med nye, så fremt de ikke strider mot bestemmelsene i denne instruksen. Gjeldande våpeninstruks for politiet vart fastsett av dåverande Justisdepartementet 1.

RELATERTE BØKER