1537 - kontinuitet eller brudd?

1537 - kontinuitet eller brudd? Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
12,59 MB
FILNAVN
1537 - kontinuitet eller brudd?.pdf
ISBN
5084795535958

BESKRIVELSE

Seminaret "1537 - kontinuitet eller brudd" trakk mer enn 70 deltagere fra hele landet, både fra universitetsmiljøene, instituttsektoren og ikke minst kulturminneforvaltningen både sentralt og lokalt. Her foreligger 14 av foredragene på trykk. Artiklene beveger seg rundt følgende hovedtemaer: Historisk kontinuitet og brudd, lovverket og den historiske arkeologien, byen som fenomen - over og under bakken og 1537 belyst gjennom byarkeologisk empiri. Bakgrunnen er det Forskningsrådsfinansierte prosjektet: "The post-medieval archaeological resource in and around Norwegian towns: heritage potential, protection and management", et såkalt Miljø 2015-prosjekt som går over en periode på fire år i 2009-2012 og blir ledet av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Publikasjonen er viktig for å få i gang en debatt rundt temaet vern og undersøkelser av arkeologiske kulturminner yngre enn reformasjonen. Artikkelsamlingen egner seg godt enten du ønsker å sette deg inn i forvaltningsmessige problemstillinger som følger i lys av 1537-grensen, eller for deg som er interessert i arkeologi som kilde også til vår nære historie.

Dette er oppg : Velg et emne fra middelalderen og diskuter hvorvidt emnet kan sees på som et brudd eller en kontinuitet i samfunnsutviklingen. Jeg valgte svartedauden, men jeg står veldig fast og klarer ikke formulere meg.

Du skal med andre ord peke på hva fra antikken som blir videreført i middelalderen og hva som forandrer seg i middelalderen, eller hva i moderne tid (fra ca. 1500-1600tallet) som har røtter i middelalderen og hva som er brudd med middelalderen. Reformasjonen er betegnelsen på de religiøse og kulturelle omveltningene som fant sted i store deler av Europa på 1500-tallet og som førte til delingen av vestlig kristendom i den katolske, den lutherske og den reformerte kirken.Reformasjonen startet med den tyske teologen Martin Luther (1483-1546) og hans kritikk av kirken, som først ble kjent med hans 95 teser (læresetninger) i 1517 ... På mange måter var jo systemet rundt makt og jordbruk både i brudd med det gamle, mens det på andre områder var en kontinuitet (selv om man deler middelalderen i egne epoker).

RELATERTE BØKER