Det norske paradoks

Det norske paradoks lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
4,54 MB
FILNAVN
Det norske paradoks.pdf
ISBN
6864908098066

BESKRIVELSE

Det norske paradoks tar for seg hvilken betydning Norges EU-tilknytning har for folkestyret - hvordan denne påvirker forutsetningene for konstitusjonelt demokrati.Selv om Norge ikke er EU-medlem er vi like fullt tilsluttet EUs stadig mer omfattende indre marked og tilliggende områder, så vel som grensekontroll og deler av forsvarssamarbeidet. Hvordan kan dette skje når et flertall av den norske befolkningen i folkeavstemningen i 1994 stemte mot norsk EU-medlemskap?Jo mer EU integreres og demokratiseres, dess mer vil det norske demokratiet måtte lene seg på EUs for legitimitet. Boka diskuterer hva demokrati innebærer i dag i en verden preget av økende globalisering, ""europeisering"" og rettsliggjøring. Er demokrati og EU-tilknytning i det hele tatt forenlig?Bidragsytere: Lars Christian Blichner, Fredrik Bøckman Finstad, Morten Egeberg, Erik Oddvar Eriksen, John Erik Fossum, Halvard Haukeland Fredriksen, Eirik Holmøyvik, Cathrine Holst, Espen D.H. Olsen, Helene Sjursen, Jarle Trondal.

Men jevnt over står den norske befolkningen trygt plantet på nei-siden. Det demokratiske paradokset består i at Norge på den ene siden er «internasjonalt anerkjent som et av verdens mest velorganiserte, velfungerende og stabile demokratier», mens det på den andre siden gjennom de tre offentlige utredningene har kommet frem «dystre diagnoser av det norske demokratiets virkemåte og utviklingsretning», som Olsen uttrykker det. Han oppsummerer de dystre ... Det norske paradoks tar for seg hvilken betydning Norges EU-tilknytning har for folkestyret - hvordan denne påvirker forutsetningene for konstitusjonelt demokrati.

... Visst fikk protesten mot Vietnamkrigen mye å si for det norske samfunnet. Simpsons paradoks (også kalt Yule-Simpson-effekten) er at statistiske resultater fra en analyse av aggregert data, kan gi et annet resultat enn hva som er tilfelle i en statistisk analyse på gruppenivå..

RELATERTE BØKER