Dobbeltkvalifisering

Dobbeltkvalifisering En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
8,78 MB
FILNAVN
Dobbeltkvalifisering.pdf
ISBN
2676656039159

BESKRIVELSE

Dobbeltkvalifisering. Perspektiver på kultur, utdanning og identitet utgis i anledning av at professor Thor Ola Engen ved Høgskolen i Hedmark fyller 70 år i januar 2015. «Dobbeltkvalifisering» dreier seg om at opplæringen i barnehage og skole skal legge grunnlag for at barn og unge med utgangspunkt i sin egen kulturelle, etniske og språklige bakgrunn kan utvikle seg til selvstendige og myndige deltakere i samfunnet. «Kultur», «utdanning» og «identitet» er uløselig knyttet til hverandre: Uten kulturell forankring virker ikke utdanning identitetsbyggende. Tas det ikke hensyn til barnas og elevenes identitet, blir kulturformidlingen forgjeves. Og en utdanning som ignorerer kultur og identitet, når aldri sine kunnskaps-, ferdighets- eller holdningsmål. Artiklene i boka er på ulik måte inspirert av Engens pedagogiske tenkning og bruker den aktivt og viderefører den inn i nye forskningsprosjekter og i møte med nye forskningsfelt. Boka henvender seg til forskere lærerutdannere, lærere, studenter og andre som interesserer seg for flerkulturelle forandringsprosesser i utdanning. Redaktørene er i likhet med de fleste artikkelforfatterne tilknyttet Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap ved Høgskolen i Hedmark. Stephen Dobson er professor i pedagogikk, Lars Anders Kulbrandstad professor i norsk, Sigrun Sand dosent i pedagogikk og Thor-André Skrefsrud førsteamanuensis i pedagogikk.

Dobbeltkvalifisering. Perspektiver på kultur, utdanning og identitet utgis i anledning av at professor Thor Ola Engen ved Høgskolen i Hedmark fyller 70.. Andersen, Camilla Eline; Sand, Sigrun; Zachrisen, Berit (2015).

«Dobbeltkvalifisering» dreier seg om at opplæringen i barnehage og skole skal legge grunnlag for at barn og unge med utgangspunkt i sin egen kulturelle, etniske og språklige ... Utgangspunktet er barn og unge som på en eller annen måte befinner seg i risikosone. Særlig legger jeg vekt på stigmatisering og fattigdom knyttet til barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn. Dobbeltkvalifisering.

RELATERTE BØKER