Utdanningsledelse som mikropolitisk praksis

Utdanningsledelse som mikropolitisk praksis - Ann Elisabeth Gunnulfsen | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Ann Elisabeth Gunnulfsen
DIMENSJON
9,92 MB
FILNAVN
Utdanningsledelse som mikropolitisk praksis.pdf
ISBN
8917055508248

BESKRIVELSE

Denne boka retter søkelyset mot skolens aktører og deres rolle i arbeidet med å oppfylle skolens samfunnsoppdrag. Særlig fremmer den skolens indre praksis som et mikropolitisk arbeid, der skolens ledelse og lærere har varierende roller som agenter for hvordan politiske krav til økt kvalitet håndteres. Boka bygger på et bredt og variert kunnskapsgrunnlag fra både nasjonal og internasjonal forskning. Den bidrar med innspill som utvikler forståelse for hvordan skolens oppdrag kan håndteres lokalt der skolens aktører og deres rolle i forhandlinger om mening, makt og posisjonering står sentralt. Temaene i boka gir et godt utgangspunkt for videre drøfting, og hvert kapittel avsluttes med spørsmål til kollektiv refleksjon som skoleledere og lærere kan ha nytte av i møte med sentrale, politiske initiativ. Slike initiativ kan være rettet mot skolers arbeid med nye læreplaner, ny opplæringslov, elevenes læringsmiljø eller lærernes vurderingspraksis. Målgruppene for boka er studenter i den nasjonale rektorutdanningen og i masterprogrammer som omhandler utdanningsspørsmål. Boka er også aktuell for sentrale og lokale utdanningspolitikere, for representanter for skoleeier og for alle som ser betydningen av å øke sin kunnskap på feltet styring og ledelse av utdanning. Ann Elisabeth Gunnulfsen er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Forskningen hennes er knyttet til forholdet mellom styring, ledelse og kollektive praksiser i skolen. Hun har tidligere erfaring som ungdomsskolelærer, skoleleder og pedagogisk rådgiver på kommunenivå. Gunnulfsen har doktorgrad i utdanningsledelse.

Legg til for sammenligning. Sans for danning .

Opptakskrav er fullført lærerutdanning på minst 180 studiepoeng og minst tre års praksis i skolen. Utdanningsledelse som mikropolitisk praksis. forhandling om mening, makt og posisjonering.

RELATERTE BØKER