Kulturminner på Sør-Helgeland

Kulturminner på Sør-Helgeland lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
3,88 MB
FILNAVN
Kulturminner på Sør-Helgeland.pdf
ISBN
8717688854783

BESKRIVELSE

Kulturminner på Sør-Helgeland er den andre i rekken av flere kulturminneregistreringer for regionene i Nordland. Om lag 130 kjente kulturminner og kulturmiljøer på Sør-Helgeland er vurdert og valgt ut som betydningsfulle i nasjonal eller regional sammenheng - og nå blir enkeltobjektenes betydning utfordret av større helheter og miljø. Registreringeneskal blant annet bidra til at den viktige balansen mellom bruk og vern blir opprettholdt for fremtiden. I denne boka presenteres kulturminnene i tekst, bilder og forklarende kartskisser. Boka gir kunnskap om både kulturminnevern og kulturminner på Sør-Helgeland, til glede for alle som er opptatt av å ta vare på vår kulturhistorie. Her finner du informasjon som ikke er tilgjengelig i annen reiselitteratur. Dette er ei turbok, og derfor er en røff innbinding og et hendig format valgt for at den skal tåle å bli mye brukt og brukt i vær og vind.

Side beregnet for radioamatører på Sør-Helgeland , en felles oppslagside for personer med felles interesse for denne hobbyen. § 3. Forbud mot inngrep i automatisk fredete kulturminner.

Jernbanen regnes med blant de tekniske kulturminnene. Vern, drift, vedlikehold og formidling av slike kulturminner krever høy og spesialisert ... Sør-Helgeland Digitalscene.

RELATERTE BØKER