Norsk konkurranserett

Norsk konkurranserett - Anders Ryssdal, Håkon Cosma Størdal | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Anders Ryssdal, Håkon Cosma Størdal
DIMENSJON
7,42 MB
FILNAVN
Norsk konkurranserett.pdf
ISBN
2456023539500

BESKRIVELSE

NORSK KONKURRANSERETT BIND I OG II gir en heldekkende fremstilling av konkurranselovgivningen i Norge, det vil si EØS-konkurransereglene og den norske konkurranseloven. Bind II omhandler reglene om fusjonskontroll.NORSK KONKURRANSERETT BIND II FUSJONSKONTROLL gjør rede for hvilke regler som gjelder for fusjoner, oppkjøp og joint ventures både på norsk og europeisk nivå. Fokus er på norsk fusjonskontroll, men ettersom de norske reglene i hovedsak er basert på EU-retten, vil EU-rettens kilder også bli behandlet. Etter endringen av konkurranseloven i 2016 er den materielle inngrepsstandarden under norsk fusjonskontroll harmonisert med fusjonsforordningen i EU, noe som innebærer at praksis fra EU er særlig relevant.

Vi bistår norske og utenlandske selskaper i fusjonskontrollprosesser, etterforskningssaker, klage- og domstolsprosesser og løpende rådgivning knyttet til konkurranserett, statsstøtterett og annen EØS-rett. NORSK KONKURRANSERETT BIND I Atferdsregler og strukturkontroll gjør rede for konkurransereglene slik vi finner dem på EU/EØS-nivå, og hvordan konkurranseloven må tolkes på bakgrunn av kilder fra EØS- og EF-retten. Kolstad og Ryssdal, Norsk konkurranserett, uttaler at: «For avtaler som skal underlegges en virkningsanalyse, er det ikke mulig å konkludere med hensyn til hvilke virkninger avtaler har i markedet alene på bakgrunn av de kontraktuelle begrensninger på konkurransen mellom partene» (s. 277). Avtaler eller beslutninger som er forbudt i henhold til denne bestemmelse, skal ikke ha noen rettsvirkning.

Vi bistår løpende klienter i saker om mulige overtredelser av den norske konkurranseloven og EU/EØS-konkurransereglene. Våre advokater representerer regelmessig klienter i saker om overprøving av vedtak fattet av konkurransemyndighetene i Norge og Brussel i slike saker. NORSK KONKURRANSERETT BIND II FUSJONSKONTROLL gjør rede for hvilke regler som gjelder for fusjoner, oppkjøp og joint ventures både på norsk og europeisk nivå.

RELATERTE BØKER