Lov om likestillings- og diskrimineringsombudet og likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) av 10. juni 2005 nr. 40

Lov om likestillings- og diskrimineringsombudet og likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) av 10. juni 2005 nr. 40 En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
3,51 MB
FILNAVN
Lov om likestillings- og diskrimineringsombudet og likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) av 10. juni 2005 nr. 40.pdf
ISBN
3558813826224

BESKRIVELSE

Med endringer, sist ved lov av 9. april 2010 nr. 12

Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788283720570 Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) er et offentlig ombud i Norge som ble opprettet 1. januar 2006, ved sammenslåing av det daværende Likestillingsombudet med Likestillingssenteret og Senter mot etnisk diskriminering.I forbindelse med sammenslåingen ble ombudets saksfelt utvidet fra likestilling mellom kjønnene til også å omfatte diskriminering på andre grunnlag, herunder ... Nemndas kompetanse er hjemlet i lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda § 1 (diskrimineringsombudsloven nr.

desember 2005 om organisasjon og virksomhet for Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Likestillings- og diskrimineringsombudet / Likestillings- og diskrimineringsombodet Ekstern virksomhet | underliggende etat | Kulturdepartementet Ombudets hovedoppgave er å fremme likestilling og kjempe mot diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Likestillings- og diskrimineringsnemnda skal utføre de oppgavene som er lagt til nemnda i lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven), samt i forskrift om organisasjon og virksomhet for Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsloven har til formål å fremme likestilling og hindre diskriminering i alle deler av samfunnet.Likestilling skal forstås bredt: Det omfatter likeverd, like muligheter og like rettigheter, det forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging. Loven stiller krav om aktivt arbeid for likestilling, og forbyr diskriminering. Nemndas myndighet og oppgaver er regulert i lov 10.

RELATERTE BØKER