Panteloven

Panteloven - Jens Edvin A. Skoghøy | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Jens Edvin A. Skoghøy
DIMENSJON
6,63 MB
FILNAVN
Panteloven.pdf
ISBN
7531753965651

BESKRIVELSE

Panteloven hører til de mest sentrale formuerettslige lover og kommenteres her oversiktlig og utførlig. Panteloven hører til de mest sentrale formuerettslige lover og kommenteres her oversiktlig og utførlig. Etter at andre utgave av denne boken ble utgitt i 2003, er flere bestemmelser i panteloven blitt endret. Av større endringer kan nevnes at det i 2004 kom regler om legalpant for nødvendige boomkostninger, og i 2015 ble reglene om driftstilbehørspant endret, og det ble gitt nye regler om avtalepant i patenter og planteforedlerretter. Det er også truffet flere prinsipielt viktige avgjørelser av Høyesterett om panterettslige spørsmål. Kommentarene er til dels blitt utvidet i denne tredje utgaven. Målgruppen for kommentarutgaven er først og fremst advokater, dommere, ansatte i banker og andre finansinstitusjoner samt andre som arbeider med panterettslige spørsmål.

panteloven § 5-7 nr. Salgspant er også forbeholdt de som yter finansiering ved kjøp av varer og løsøregjenstander, jfr. panteloven § 3-14, b).

Registreringspliktig tilhenger til motorvogn reknes som motorvogn, jf. vegtrafikkloven § 15 første ledd og forskrift 25.

RELATERTE BØKER