Aksjelovenes utdelingsbegrep

Aksjelovenes utdelingsbegrep - Hedvig Bugge Reiersen | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Hedvig Bugge Reiersen
DIMENSJON
7,28 MB
FILNAVN
Aksjelovenes utdelingsbegrep.pdf
ISBN
8653959544710

BESKRIVELSE

I aksjelovene brukes uttrykket «utdeling» om verdioverføring fra selskap til aksjeeier. Utdeling kan bare skje etter særlige regler om utdeling av utbytte og andre utdelingsformer. Utdeling som skjer skjult, som ledd i tilsynelatende alminnelige forretningsavtaler mellom selskap og aksjeeier, er derfor ulovlig: Typiske eksempler er at selskapet selger eiendeler til underpris, kjøper eiendeler til overpris, eller gir kreditt til eller stiller sikkerhet på gunstige vilkår. Bokens systematiske fremstilling av aksjelovenes utdelingsbegrep og praktiske forankring bidrar til oppklaring, og er et nyttig oppslagsverk.Boken er basert på forfatterens doktoravhandling fra 2014, skrevet mens hun var ansatt som stipendiat ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Utdeling kan bare ... Aksjelovenes utdelingsbegrep er et såkalt materielt begrep. Dette fremgår av definisjonen i aksjelovene § 3-6 annet ledd første punktum, og innebærer at det ikke er disposisjonens formelle form som i konkrete tilfeller er bestemmende for om den innebærer «utdeling».

Dette er en foretaksform hvor eierne til forskjell fra et enkeltpersonforetak ikke har personlig ansvar for selskapets forpliktelser eller gjeld. Aksjelovenes utdelingsbegrep • Definisjonen i § 3-6 annet ledd: - "enhver overføring av verdier som direkte eller indirekte kommer aksjeeieren til gode" • I tillegg innfortolkes et krav om årsakssammenheng mellom verdioverføringen og aksjeeierforholdet : Aksjelovenes utdelingsbegrep. Hedvig Bugge Reiersen.

RELATERTE BØKER