Samspill og læring i familiebarnehagen

Samspill og læring i familiebarnehagen - Gerd Abrahamsen, Elisabeth Ianke Mørkeseth | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Gerd Abrahamsen, Elisabeth Ianke Mørkeseth
DIMENSJON
7,76 MB
FILNAVN
Samspill og læring i familiebarnehagen.pdf
ISBN
6451878523323

BESKRIVELSE

Boka henvender seg både til førskolelærerstudenter og fagfolk i barnehager. Forfatterne har arbeidet med å forstå samspillsfenomen og læringskultur i barnehager i en årrekke og tar med leseren inn i familiebarnehagens dagligliv. På veien tar forfatterne opp emner som småbarnspedagogikk, foreldresamarbeid og veiledning. Det er forhold som er av avgjørende betydning for at barn skal få gode nok barnehagetilbud. Gjennom undersøkelsene som forfatterne har gjort, har de ønsket å bidra med faktakunnskap om familiebarnehagen: Vi ville mytene og antakelsene til livs. Vi ville vite. Vi ønsket å presentere familiebarnehagen slik den fungerer per i dag, med sine sterke og svake sider. Bokas første del handler om utviklingen av det offentlige tilsynet av småbarn fram til i dag og gir en grundig innføring i familiebarnehagens driftsform og rammebetingelser. I del to og tre presenteres læringssituasjoner, veiledningsutfordringer og voksenroller i familiebarnehagen. Gode og utviklingsfremmende relasjoner mellom assistent og barn og mellom veileder og assistent blir framhevet som fundamentalt viktige for kvalitet i barnehagen. Den siste delen beskriver familiebarnehagens indre liv. Her møter vi barna, assistentene, veilederne og foreldrene gjennom en rekke interessante konkrete eksempler som kan inspirere til diskusjon i personalgrupper i alle barnehager, og som kan utfordre studentens forståelse av pedagogisk arbeid i småbarnsgrupper. Gerd Abrahamsen er høgskolelektor i pedagogikk. Hun har skrevet Det nødvendige samspillet (1997), som er oversatt til svensk og dansk, og er medforfatter av Styrket tro på egne krefter (1991). Hun har publisert artikler om små barns emosjonelle utvikling og om samspillsobservasjon som metode for læring. Elisabeth Ianke Mørkeseth er høgskolelektor i pedagogikk og dekan. Hun er medforfatter av Kommunikasjon som møte mellom kulturer (1992) og Metodisk feltarbeid (1997). Hun har blant annet skrevet artikler om assistentrollen og kjønnsroller i barnehagen og om det kulturelle møtet mellom skole og barnehage.

I det daglige arbeidet spiller derfor elevenes faglige og sosiale læring og utvikling sammen. Vil den nye stortingsmeldingen bidra til mer tid til lek og læring? En historie om språkstimulering og samspill mellom barn og voksne i barnehagen. Den viktige liksomleken.

samspillsobservasjon som metode for læring. Egenledelse i lek og læring. Category Film & Animation; Show more Show less.

RELATERTE BØKER