Nådens morgenlys

Nådens morgenlys lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
11,57 MB
FILNAVN
Nådens morgenlys.pdf
ISBN
9332765756421

BESKRIVELSE

Nådens morgenlys Middelalderske olavsliturgier i vår tid er et bidrag til å holde oppe og fornye den liturgiske Olavsarven i vårt land. I de gudstjenesteordningene som her foreligger, er sentrale deler av Norges kirkelige og kulturelle arv gjort tilgjengelig for moderne gudstjenestelig bruk. Gjennom utgivelsen ønsker vi å skape større bevissthet omkring denne delen av vår liturgihistorie, og dessuten sette fokus på Olsok som en kirkelig og gudstjenestelig høytid. Olavsarven er omfattende. Her spiller en folkelig fromhetstradisjon, levende nesten fram til vår egen tid, sammen med en kirkepolitisk bevegelse fra høymiddelalderen, en stimulator for kunst og ulike kulturelle uttrykk. I vår egen tid har arven fra Olav vært en del av nasjonsbyggingen, som politisk kulminerte med begivenhetene i 1905 og kirkelig med feiringen av 900-årsjubileet for slaget på Stiklestad, i 1930. Vi ønsker å føre arven tilbake til det vi oppfatter som selve kjernen, nemlig liturgien. Gjennom ordningene vi legger fram kan det knyttes et fellesskap over hele tidsaksen: Med de samme ord og toner som de troende i middelalderen kan kirkefolket i dag lovprise Gud for hans gjerning i folket gjennom Olav den hellige. I tillegg til liturgier inneholder boken også bakgrunnsartikler knyttet til spiritualiteten rundt en moderne olsokfeiring, samt ressursmateriale fra gammel og ny tid, bl.a. sanger skrevet til 1000-årsmarkeringen av kristendommens komme til Norge. Boken er utgitt med støtte fra Kultur- og kirkedepartementet.

Levering 2-6 dager . TY - JOUR DB - idunn.no DP - Universitetsforlaget AS TI - Nådens morgenlys - Middelaldersk Olavsliturgi i vår tid UR - http://www.idunn.no/ttk/2006/03/nadens ... Tekstene er hentet fra boken: Nådens morgenlys MIDDELALDERSK OLAVSLITURGI I VÅR TID av Jørund Midttun og Arne J Solhaug: Utvalget fra den middelalderske Olavsliturgi, side 58-65; Bønn, side 179; Utdrag fra Olav den helliges saga, side 335. INNLEDNINGSTEKST (forsiden av brosjyren som karmelittene har laget) Nådens morgenlys: middelaldersk Olavsliturgi i vår tid.

Bjørn Sandvik. Levering 2-6 dager . TY - JOUR DB - idunn.no DP - Universitetsforlaget AS TI - Nådens morgenlys - Middelaldersk Olavsliturgi i vår tid UR - http://www.idunn.no/ttk/2006/03/nadens ... Tekstene er hentet fra boken: Nådens morgenlys MIDDELALDERSK OLAVSLITURGI I VÅR TID av Jørund Midttun og Arne J Solhaug: Utvalget fra den middelalderske Olavsliturgi, side 58-65; Bønn, side 179; Utdrag fra Olav den helliges saga, side 335.

RELATERTE BØKER