Historisk Bibel og bibelsk historie

Historisk Bibel og bibelsk historie - Helge S. Kvanvig | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Helge S. Kvanvig
DIMENSJON
5,60 MB
FILNAVN
Historisk Bibel og bibelsk historie.pdf
ISBN
1916246448456

BESKRIVELSE

Hva betyr det at Bibelen er historisk? For mange har dette vært ensbetydende med om Bibelen er sann eller oppdiktet. For teologien er spørsmålet viktig fordi Gud er historiens herre. Spørsmålet har vært besvart med forsvarsskrifter for Bibelens historisitet eller avskrivning av Bibelens historiske grunnlag. Kvanvig gir en inngående drøftelse av hva historien betyr for en teologisk forståelse av Det gamle testamente. Hvordan skal vi forene to viktige sider ved denne boken? Den er rotfestet i historien, den foreligger for oss som et litterært dokument, den har en historie og forteller en historie. Spørsmålene drøftes inngående i lys av oldtidens kilder og nyere historie- og litteraturteori. Sentralt i fremstillingen står fortellingen. I fortellingen møtes historien, litteraturen og våre liv.Historisk Bibel og bibelsk historie er den første omfattende drøftelse av teologien i Det gamle testamente på norsk. Den bryter faglige grenser ved å legge vekt på vitenskapsteoretiske, filosofiske og teologiske forutsetninger for vår lesning av Det gamle testamente. Vi føres inn i hermeneutisk filosofi, språkfilosofi og litteraturteori. Av særlig betydning er narrativ teori og metode, særlig den narrative teori hos den franske filosofen Paul Ricoeur. Hensikten er å vise at teologien ikke er et avsluttet fortidig læresystem, men utfoldes i vår lesning av tekstene.Boken henvender seg således til lesere med interesse for teologi, litteratur og spørsmål knyttet til hvordan vi i dag skal reflektere over den tradisjonen vi er en del av.

I generell mening omfatter historie vitenskapelige og arkeologiske oppdagelser om fortiden. I senere tid har det blitt en økt interesse for ... Kristendommens historie på 1800-tallet var preget av sterke motsetninger.

Hva betyr det at Bibelen er historisk? For mange har dette vært ensbetydende med om Bibelen er sann eller oppdiktet. For teologien er spørsmålet viktig fordi Gud er historiens herre.

RELATERTE BØKER