Straffeprosessloven

Straffeprosessloven - Hans Kristian Bjerke, Erik Keiserud, Knut Erik Sæther | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Hans Kristian Bjerke, Erik Keiserud, Knut Erik Sæther
DIMENSJON
6,20 MB
FILNAVN
Straffeprosessloven.pdf
ISBN
4412719055489

BESKRIVELSE

Det er gått 10 år siden forrige utgave, og blant de viktigste endringene kan nevnes nye regler om hurtigere straffesaksbehandling, erstatning etter strafforfølging, begrensninger i adgangen til dokumentinnsyn og bevisførsel, ny organisering av etterforsking av anmeldelser mot ansatte i politiet og påtalemyndigheten, adgang til romavlytting og bruk av tvangsmidler for å forhindre alvorlig kriminalitet, utvidelse av DNA-registeret og styrket stilling for fornærmede og etterlatte.Siden forrige utgave er det foretatt endringer i over 300 paragrafer (i tillegg til endringene i forbindelse med ikraftsetting av tvisteloven), og loven har fått 46 nye paragrafer.Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Det fjerde vilkåret er det alminnelig straffeprosessuelle kravet om forholdmessighet, forankret i straffeprosessloven § 17o a, i Grunnloven ... Norsk straffeprosess er de straffeprosess-regler som gjelder i norsk prosessrett.. Norsk straffeprosess angir hvilke rettigheter og plikter de forskjellige involverte i en straffesak vil ha fra status som mistenkt til eventuelt domfelt, samt rettighetene og pliktene til fornærmede, påtalemyndigheten og domstolene. Straffeprosessloven § 289 omhandler ulike trinn i saksbehandlingen.

Saksgangen er nokså ulik, men har allikevel mange fellestrekk. Det er derfor en fordel å studere de to prosessformene som deler av samme emne.

RELATERTE BØKER