Hovedavtalen

Hovedavtalen En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
7,86 MB
FILNAVN
Hovedavtalen.pdf
ISBN
7244419822971

BESKRIVELSE

Hovedavtalen har blitt forlenget til 31.12.2021. Del A regulerer forhandlingsordningen. Her inngår blant annet bestemmelser om lokale lønnsforhandlinger, og bestemmelser om tvisteløsninger og konflikter. Del B og C regulerer blant annet det lokale partssamarbeidet og partenes gjensidige rettigheter og plikter. Hovedavtalen er rammepreget og gir dermed lokale parter et stort handlingsrom for å finne sin form på partssamarbeidet. I dette opptrykket av Hovedavtalen er protokoll fra revisjonen og B-rundskriv 1/2020 tatt inn bak i avtalen. Rundskrivet beskriver nærmere sentrale tema i Hovedavtalen hvor partene har en omforent forståelse.

Med organisasjon menes arbeidstakerorganisasjon som er tilsluttet en hovedsammenslutning og underavdelinger av disse. Hovedavtalen er første del av de overenskomster eller andre tariffavtaler som blir opprettet mellom de organisasjoner som er nevnt i § 1 og deres medlemmer. Med "virksomhet" forstås i denne hovedavtalen enhver juridisk person som et aksjeselskap, en stiftelse, et statsforetak, et helseforetak eller et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, eller lignende enheter. Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid med Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF).

Denne hovedavtalen gjelder for samtlige avtaleforhold MEF har med de forskjellige LO forbund. Hovedavtale 2018 - 2021. I hovedavtalerevisjonen i 2018 ble avtalen i det vesentligste videreført, men med enkelte mindre endringer.

RELATERTE BØKER