Eksepsjonell velferd?

Eksepsjonell velferd? lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
6,22 MB
FILNAVN
Eksepsjonell velferd?.pdf
ISBN
6604232760303

BESKRIVELSE

Irregulære immigranter har på noen områder full tilgang til velferdsytelser, men på mange områder er tilgangen svært begrenset enten i form av rettsregler eller andre barrierer. Denne antologien undersøker forholdet mellom rettslig rammeverk, institusjonell praksis og hvordan irregulære migranter selv erfarer sin situasjon. Med en unik kombinasjon av juridisk og antropologisk blikk, går boken regelverket nærmere i sømmene, drøfter gatebyråkraters utfordringer og hverdagslivet til irregulære migranter og deres barn.Hvilke regelverk får konsekvenser for irregulære migranters levevilkår? Hvordan blir dette regelverket forstått og etterfulgt av gatebyråkrater? Og hvordan blir hverdagslivet til irregulære migranter og deres barn påvirket av regelverket og dets fortolkning?Denne boken er aktuell for velferdsprofesjoner som møter irregulære migranter som en del av sin yrkesutøvelse. Både leger, sykepleiere, helsesekretærer, lærere, helsesøstre, skolerådgivere, sosialarbeidere, sosionomer og barnevernspedagoger vil ha god nytte av Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet. Boken retter seg også mot frivillige organisasjoner som jobber med ulike aspekter ved migranters situasjon i Norge og andre som er engasjert i temaet.

ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo i 2003, med avhandlingen ... Eksepsjonell velferd? : irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet ISBN 9788205484252, 2015, Karl Harald Søvig, Christine M. Jacobsen, m.fl.

Det vil bli forfriskninger og lett servering, og bokens redaktører vil holde korte innlegg. Ny bok: Eksepsjonell velferd? Uni Research Rokkansenteret. Eksepsjonell velferd? handler om irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet.

RELATERTE BØKER