Skipsteknikk

Skipsteknikk - Ansgar Lund | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Ansgar Lund
DIMENSJON
3,92 MB
FILNAVN
Skipsteknikk.pdf
ISBN
6655549559548

BESKRIVELSE

Boka Skipsteknikk bygger på læreplanen for Teknisk fagskole, linje for maritime fag og fiskerifag, fastsatt juni 1998. Den er dessuten i tråd med STCW-konvensjonen og dekker kravene til kunnskap og forståelse slik de er definert i STCW-koden A-III/2. Boka har tre kapittel. I det første kapittelet omtales skipets konstruksjon og sjødyktighet. Forfatteren tar blant annet for seg ulike skipstyper, skipets konstruksjon, størrelse, form og hydrostatiske egenskaper. Videre behandles forskrifter for bygging av skip, belastninger på skip, inspeksjon og vedlikehold. I kapittel 2 er temaet tilsyn med skip, dvs. skipsregistrering, skipsmåling og lastelinjekonvensjonen, offentlig tilsyn og klassing av skip. Det tredje kapittelet dreier seg om skipskonstruksjon, blant annet skipsbyggematerialer, korrosjon og skader på tanker, lasterom osv. I tillegg til de tre kapitlene inneholder boka vedlegg med krengeprøveprosedyre for skip, utdrag av forskrifter for bygging av skip og oversikt over sertifikater for handelsskip. De mange eksemplene og oppgavene i boka skal lette forståelsen for og innlæringen av stoffet. Ansgar Lund er utdannet ved Sjøkrigsskolen og NTH. Han har tidligere vært maskinsjef, prosjektleder ved flere verft både i og utenfor Norge og overingeniør ved Wichmann Motorfabrikk. De siste 16 årene har Lund vært engasjert i undervisning. I dag arbeider han ved Bergen maritime videregående skole.

Org nr : 966 476 850 : Juridisk ... Senter for Skipsteknikk og Sikkerhet (SSS) utgjør sammen med Marinens Krigføringssenter (MKS), Dykker-og Froskemannsenteret (DFS), Sjøforsvarets Idretts og treningssenter (SITS) - KNM TORDENSKJOLD, som er underlagt SJEF MARINEN Boka tar for seg konstruksjonen og sjødyktigheten til skipene som er omtalt, tilsyn med skip og skipskonstruksjon. Boka er i samsvar med STCW-konvensjonen.

NO 917 709 300 MVA Konto: 8397.05.04063 Skipsteknikk - båtvedlikehold, driftassistanse, skipsdesign, skip, skipskonsulent, båt, naval architects, bunnsmøring, akseltrekk, båtpropeller, bunnpuss ... Skipsteknisk AS inngår i et konsern med totalt 2 selskaper. Skipsteknisk AS har 1 datterselskaper.

RELATERTE BØKER