Organisasjonsteori på norsk

Organisasjonsteori på norsk lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
5,96 MB
FILNAVN
Organisasjonsteori på norsk.pdf
ISBN
1972257069098

BESKRIVELSE

Finnes det noe norsk organisasjonsfag, og hva består det i så fall av? Holder organisasjonsfaget på å forvitre, eller har organisasjonsanalysen vært så fruktbar at «moderdisiplinene» psykologi, økonomi, sosiologi og statsvitenskap tar organisasjonsanalysen tilbake igjen? Boka tar utgangspunkt i Børre Nylehns inndeling av norsk organisasjonsvitenskap i syv ulike fag, slik de har vokst frem siden 1950-tallet: praksisfaget, psykologifaget, høyskolefaget, sosiologifaget, aksjonsfaget, statsviterfaget og økonomifaget. Hvert av disse fagene presenteres i et eget kapittel, skrevet av en aktiv representant for faget slik det fremstår i dag. Her beskrives sentrale temaer som ledelse, økonomistyring, arbeidstakerrelasjoner, bedriftsdemokrati, organisasjonsutforming og offentlig styring. Hvert kapittel blir plassert i en faglig sammenheng og kommentert av andre aktive forskere i faget. På denne måten gir boka et bredt utsyn over norsk organisasjonsvitenskap slik den fremstår etter vel 50 års utvikling, og trekker opp perspektiver for hvordan norsk organisasjonsvitenskap kan utvikle seg videre i det 21. århundre. Organisasjonsteori på norsk passer for studenter, forskere og lærere i organisasjonsfag ved universiteter og høgskoler. Erik Døving er forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), og Åge Johnsen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo (HiO). De øvrige bidragsytere er Kristijane Cook Bulukin (SNF), Tor Busch (TØH), Tor Hernes (BI), Dag Ingvar Jacobsen (HiA), Erik W. Jakobsen (NHH/HiBu), Hans C. G. Johnsen (HiA), Morten Levin (NTNU), Berit Moltu (SINTEF), Kristine Nergaard (Fafo), Torstein Nesheim (SNF), Børre Nylehn (HiA), Inger Johanne Pettersen (HHB), Bente Rasmussen (NTNU), Paul G. Roness (UiB), Torodd Strand (UiB) og Knut H. Sørensen (NTNU).

Erik Døving (Redaktør) ; Åge Johnsen (Redaktør) Finnes det noe norsk organisasjonsfag, og hva består det i så fall av? Holder organisasjonsfaget på å forvitre, eller har organisasjonsanalysen vært så fruktbar at «moderdisiplinene» psykologi, økonomi, sosiologi og ... Henry Mintzberg er en kanadisk forsker og forfatter, kjent for bidrag innenfor organisasjonsteori, strategi og ledelse. Mintzberg har en doktorgrad fra MIT Sloan School of Management, 1968, og er professor i ledelsesstudier ved McGill University, Montreal, Canada.

355 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2005.

RELATERTE BØKER