Kommunalt eierskap

Kommunalt eierskap - Vibeke Resch-Knudsen | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Vibeke Resch-Knudsen
DIMENSJON
9,22 MB
FILNAVN
Kommunalt eierskap.pdf
ISBN
6563740065908

BESKRIVELSE

Kommuner og fylkeskommuner etablerer selskaper som virkemiddel for å utøve tjenester overfor innbyggerne. De fleste av selskapene utfører tjenester innbyggerne er grunnleggende avhengige av, og det stilles derfor store krav til samfunnsansvar, både hos eierne og selskapene. Denne boken tar for seg kommuners rolle som eier og forvalter av fellesskapets verdier gjennom selskaper. I boken beskrives de ulike rollene man har som eier, folkevalgt og noen ganger styremedlem. Hovedfokus er på bevisst eierstyring og etablering av eierstrategier overfor selskapene. Boken har konkrete eksempler på hvordan ulike kommuner har løst sine utfordringer med eiersksap til selskaper. Boken er skrevet for folkevalgte og ansatte i kommunal administrasjon som forholder seg til selskaper i sitt arbeid, i tillegg til andre som har interesse av rammene for demokratisk styring av selskaper.

av Elin Riise | Avløp, Forvaltningen, Lover | 0 kommentarer. Stavanger kommune overtok eierskapet til stikkledninger ut av offentlig vei i 2012.

Kommunal virksomhet kan organiseres på følgende måter: Aksjeselskap (AS) Kommunen velger ofte å danne et aksjeselskap dersom virksomheten foregår i et konkurranseutsatt marked. folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap» som NIBR har gjennomført i 2014 på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Prosjektleder er Jan Erling Klausen, og prosjektmedarbeidere er Marte Bjørnsen og Marte Winsvold.

RELATERTE BØKER