Region og regionalisering

Region og regionalisering lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
7,55 MB
FILNAVN
Region og regionalisering.pdf
ISBN
9119674768640

BESKRIVELSE

Antologien spring ut av det faglege miljøet rundt det tverrfakultære satsingsområdet Region og regionalisering som vart til ved Uni.versitetet i Bergen i 2005, og det tilhøyrande masterprogrammet som fekk si studie.administrative forankring ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) og kom i gang frå 2007. Forfattarane represen.terer alle fem fakulteta som var involverte i satsinga som vart vedteken lagt ned i 2014, og har sjølve vore knytte til masterprogrammet. Gjennom sine artiklar speglar bidragsytarane den fleirfaglege tilnærminga som låg til grunn for opprettinga. Bidraga deira er samla i tre bolkar, som tematiserer ulike faglege og teoretiske inntak til region og regionalisering: «Regionar, identitet og regionsbygging», «Region, stad og regionalisering» og «Regiona.lisering, forvaltning og utvikling». Gunnstein Akselberg er professor i nordisk språkvitskap ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) ved Universitetet i Bergen. Akselberg har vore med i leiinga for Region og regiona.lisering frå det vart oppretta i 2005, og har delteke i undervisninga ved masterprogrammet. Randi Barndon er førsteamanuensis i arkeologi ved AHKR. Barndon var programkoordinator for masterprogrammet frå 2007 til 2014, og ho har undervist og rettleia masterstudentar ved masterprogrammet. Knut Grove er koordinator for masterprogrammet og førsteamanuen.sis ved AHKR. Han er elles tilsett som forskar ved Uni Research Rokkansenteret.

Johan Petter Barlindhaug ser endelig lyset for distriktskommisjonens forslag. Og NHO Finnmark mener at fylket må legge seg på ... En region (av latin regio, himmelretning, strøk) brukes oftest om et distrikt, et større avgrenset område, som er større enn lokalsamfunnet (kommunen eller byen) og mindre enn nasjonen.En slik region vil som regel være flere kommuner, men kan også være en landsdel.

Regionalisering betraktes også som en tung internasjonal trend, som ikke minst preger EU. Den eventuelle tvangen kommer inn hvis og når den trengs. Trøndelag går foran.

RELATERTE BØKER