Internasjonalt strafferettslig samarbeid

Internasjonalt strafferettslig samarbeid - Anne Grøstad | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Anne Grøstad
DIMENSJON
12,79 MB
FILNAVN
Internasjonalt strafferettslig samarbeid.pdf
ISBN
3591294690430

BESKRIVELSE

Gjensidig rettslig bistand mellom stater er ikke noe nytt fenomen, men de senere årenes internasjonalisering har medført at samarbeid mellom statene er nødvendig i stadig flere straffesaker. I Internasjonalt strafferettslig samarbeid omtales den praktiske fremgangsmåten for slikt samarbeid, samt de konvensjoner og regelverk som er av størst betydning for samarbeidet.Bokens hovedtema er bevisinnhenting i utlandet til bruk i norske straffesaker og bevissikring i Norge til bruk i utenlandske straffesaker. Videre behandles blant annet overføring av saker og enkelte spørsmål knyttet til saker om overføring av fullbyrding av straffereaksjoner. Det gis dessuten en oversikt over gangen i saker om utlevering og overlevering av personer.Internasjonalt strafferettslig samarbeid har en praktisk tilnærming, og er særlig rettet mot domstolene, påtalemyndigheten og advokater som behandler saker om rettslig bistand i straffesaker.

Internasjonalt samarbeid, og deltakelse i europeiske nettverk over tid, er en inngang til deltakelse i utforming av europeisk regionalpolitikk. Internasjonal strafferett En innføring Boken beskriver folkerettens normer om internasjonale forbrytelser og utviklingen av internasjonal strafferett som egen disiplin. Internasjonalt samarbeid. Internasjonalt samarbeid.

Publisert: Sist oppdatert: Del på Facebook Del på Twitter Send med epost. Delta deltar aktivt i nordisk, europeisk og internasjonalt samarbeid for å sikre menneskerettigheter, faglige rettigheter og bekjempelse av fattigdom. strafferettslig begrep? • Fiskerikriminalitet i snever og vid forstand ...

RELATERTE BØKER