Etablering og drift av dagaktivitetstilbud for personer med demens

Etablering og drift av dagaktivitetstilbud for personer med demens - Liv Bjerknes Taranrød, Elin H. Aarø Strandli | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Liv Bjerknes Taranrød, Elin H. Aarø Strandli
DIMENSJON
7,22 MB
FILNAVN
Etablering og drift av dagaktivitetstilbud for personer med demens.pdf
ISBN
2440539250863

BESKRIVELSE

Dagaktivitetstilbud er et viktig tiltak i en helhetlig tiltakskjede for hjemmeboende personer med demens. Tilbudet skal bidra til en meningsfull hverdag med fokus på aktivitet, opplevelse av mestring, trygghet og sosialt samvær. Aktivitetene skal stimulere til å vedlikeholde dagliglivets funksjoner hos brukerne, slik at de som ønsker det , kan bo hjemme så lenge som mulig. Et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens kan også bidra til å gi nødvendig avlastning for pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon. Håndbokens innhold er basert på erfaring og kunnskap innhentet fra eksisterende dagaktivitetstilbud i landets kommuner, og på opplevelser og erfaringer formidlet av brukere og deres pårørende. Håndboken er met å være et praktisk støtteverktøy for kommuner i planlegging, etablering og drift av dagaktivitetstilbud. Helsedirektoratet og Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse håper håndboken kan komme til nytte og ønsker lykke til med arbeidet.

oktober 2019 (utløpt) Pårørendeskoler og samtalegrupper Etablering og drift av dagaktivitetstilbud for personer med demens er en håndbok som er utarbeidet av spesialsykepleierne Liv Bjerknes Taranrød og Elin H. Aarø Strandli ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse i samarbeid med Helsedirektoratet. Dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens Kurs 24.10.17 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Elin H.

•Presentasjon av eksempler fra kommuner på. ulike arenaer og modeller for dag- og aktivitets- tilbud ... Logg inn.

RELATERTE BØKER