Arkeologiske undersøkelser 2005-2006

Arkeologiske undersøkelser 2005-2006 En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
10,24 MB
FILNAVN
Arkeologiske undersøkelser 2005-2006.pdf
ISBN
2416819027289

BESKRIVELSE

I 2005 og 2006 ble det til sammen gjennomført 132 utgravninger av arkeologiske kulturminner i Kulturhistorisk museums distrikt. Det store flertallet utgravninger ble utført i forbindelse med utbyggingsprosjekter. Undersøkelsen har produsert et stort og verdifult datamateriale fra forhistorisk tid og middelalder på Øst- og Sørlandet. Med denne utgivelsen ønsker vi å gjøre disse resultatene tilgjengelige for et større publikum og håper de lettere kan tas i bruk i både forskning, formidling og forvaltning. Boka inneholder en samlet oversikt over disse undersøkelsene i form av en katalog med kortfattede beskrivelser av hver utgravning samt et overblikk over noen generelle trekk ved undersøkelsene fra hvert år. I tillegg til katalogene inneholder boka fem fagartikler, som både representerer en bearbeiding av resultatene fra flere sv utgravningene og setter dem i en kulturhistorisk sammenheng. Tre av artiklene diskuterer dessuten metodiske problemer og spørsmål knyttet til forvaltningen av noen typer kulturminner.

Forvaltningsansvaret. Museet er juridisk ansvarlig for alle arkeologiske utgravinger som gjennomføres i Midt-Norge i forbindelse med bygge- og anleggsprosjekter, samt for håndtering og vern av kulturminner under vann. Kjøp Arkeologiske undersøkelser 2005-2006 fra Cappelendamm I 2005 og 2006 ble det til sammen gjennomført 132 utgravninger av arkeologiske kulturminner i Kulturhistorisk museums distrikt.

* Se kommen-tar, fi gur 2.3, om antall og hvilke undersøkelser som er inkludert i sammenstillingen. Figure 2.4.

RELATERTE BØKER