Forvaltningsloven i kommunene

Forvaltningsloven i kommunene - Kyrre Grimstad, Siri Halvorsen | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Kyrre Grimstad, Siri Halvorsen
DIMENSJON
12,55 MB
FILNAVN
Forvaltningsloven i kommunene.pdf
ISBN
7693839853207

BESKRIVELSE

Boken er både en praktisk veileder om forvaltningslovens betydning i kommunene, og en mer inngående kommentar til de enkelte bestemmelsene i forvaltningsloven. Forvaltningsloven gir generelle saksbehandlingsregler for alle offentlige organer, både fylkeskommunale, kommunale og statlige. Denne boken er en veileder til forvaltningsloven, også for dem som ikke har så mye erfaring med juridisk litteratur. Forfatterne gir lettfattelige beskrivelser av lovens regler, og illustrerer dem med eksempler fra praksis i kommunene. Forfatterne behandler deler av loven mer utførlig, og boken kan tjene som en utfyllende kommentar til lovens bestemmelser. Særlig reglene om inhabilitet, taushetsplikt og overprøving av kommunale vedtak er grundig behandlet. Boken omhandler forvaltningsloven slik den lyder etter 01.11.2011, og loven er i sin helhet tatt inn i boken. En detaljert innholdsfortegnelse og et fyldig stikkordregister gjør det enkelt å finne fram i boken. Boken er primært rettet mot virksomhet i kommunene og fylkeskommunene. På de aller fleste punktene skal loven likevel tolkes og anvendes likt i statlig og kommunal forvaltning, og den er derfor også relevant for statlige forvaltningsorgan.

Kartlegging av brukerens behov Forvaltningsloven krever at en sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak fattes (fvl § 17). Valg av kartleggingsverktøy og saksbehandlingsrutiner er svært viktig.

Nasjonalt regelverk skal også legge til rette for en tillitskapende kommunalforvalt-ning. Blant annet skal reglene om inhabilitet i forvaltningsloven og kommuneloven bidra til at forvaltningsvedtak treffes på objektivt grunnlag, uten påvirkning av uten-forliggende hensyn.

RELATERTE BØKER