NAV-loven

NAV-loven lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
9,46 MB
FILNAVN
NAV-loven.pdf
ISBN
7294873251891

BESKRIVELSE

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør. Særtrykkene er også tilgjengelig som abonnement. For mer informasjon, se fagbokforlaget.no/saertrykk

I forvaltningsloven, domstolloven, utlendingsloven, krisesenterloven, pasient- og brukerrettighetsloven og straffeprosessloven finnes det bestemmelser som kan medføre en rett eller plikt til bruk av tolk. Regelverket for taushetsplikt og ansvar i NAV er fastsatt i rundskriv hovednr. 35 til lov om sosiale tjenester i NAV.

NAV- loven er en forholdsvis ny lovgivning som regulerer en ny reform, nemlig NAV- reformen. NAV Verdal - tilgjengelighet vår 2020. Med bakgrunn i løpende pandemi så har NAV Verdal praktisert - og praktiserer fortsatt - noen begrensninger i brukernes tilgang til kontorets lokaler. Odelstinget har behandlet et lovforslag vedrørende arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner.

RELATERTE BØKER