Hverdagsliv og samhandling

Hverdagsliv og samhandling - Irene Levin, Jan Trost | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Irene Levin, Jan Trost
DIMENSJON
4,86 MB
FILNAVN
Hverdagsliv og samhandling.pdf
ISBN
9076982749799

BESKRIVELSE

Denne boken gir en grunnleggende introduksjon til symbolsk interaksjonisme som er ett av de sentrale perspektivene innen sosialpsykologi. Perspektivet innebærer blant annet at den sosiale virkeligheten ses i stadig forandring. Forfatterne viser hvordan menneskelig interaksjon skjer ved hjelp av innlærte symboler noe som gjelder både det talte språk og vårt kroppsspråk. Den beskriver videre hvordan menneskets sosiale roller overgår til identiteter, og gir en rekke konkrete eksempler på hvordan symbolsk interaksjonisme kan benyttes for å forstå samhandling og hverdagslivets gleder og sorger. Boken tar også for seg tidlige pragmatikere som William James, Charles Cooley, William I. Thomas, John Dewey, George Herbert Mead foruten Jane Addams og kvinnene på Hull House. Irene Levin er dr.polit. og professor ved Høgskolen i Oslo, der hun forsker i blant annet sosialt arbeid og sosialpsykologi. Jan Trost er fil.dr. og professor ved Uppsala universitet, der han forsker i blant annet sosiologi og sosialpsykologi.

Daglig omgang og samhandling mellom lokalbefolkning og okkupanter ble en normal del av tilværelsen. Hverdagsliv og samhandling. Irene Levin og Jan Trost.

1. Tekst: May Linda Hustrulid Lona ([email protected]) og Merete Stavang ([email protected]). Hensikt med kapittelet: Hensikten med dette kapittelet er å gi deg som ressursperson for mennesker med utviklingshemming kunnskap om kommunikasjon, samhandling og relasjonsbygging, fordi denne kunnskapen vil være avgjørende for deg når du skal forebygge utfordrende atferd. Institusjonalisert hverdagsliv En studie av samhandling mellom personale og beboere i bofellesskap for personer med utviklingshemning HELGE FOLKESTAD Avdeling for helse og sosialfag Høgskolen i Bergen Juni 2003 Avhandling for dr.polit.

RELATERTE BØKER