Kommunalrett

Kommunalrett - Gerd Engelsrud, Gunnar Jahren, Ingun Sletnes | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Gerd Engelsrud, Gunnar Jahren, Ingun Sletnes
DIMENSJON
11,73 MB
FILNAVN
Kommunalrett.pdf
ISBN
8144192071476

BESKRIVELSE

Kommunalrett. Oppgaver, organisering og kontroll er delt opp i fire deler: Del 1 inneholder en oversikt over hva en kommune er, hvilke oppgaver kommunen har, hvordan kommunen får inntekter og hvordan kommunen styres av folket. Del 2 omhandler først og fremst de grunnleggende reglene om organiseringen av kommuner med egen folkevalgt ledelse og kompetansefordelingen mellom de ulike organene. Forfatterne behandler også krav til beslutningsprosessen, regler om de folkevalgtes rettigheter og plikter og til slutt regler om den interne økonomiforvaltningen. I del 3 går forfatterne grundig inn i organiseringsformer en kommune har til rådighet utover de «forfatningsreglene» alle kommuner må følge. De behandler reglene om kommunalt foretak, ulike former for interkommunalt samarbeid, aksjeselskap og stiftelser. Del 4 innledes med et eget kapittel om etikk før forfatterne behandler reglene om kommunenes egenkontroll, nasjonale myndigheters tilsynsordninger og klagereglene. De avslutter med å oppsummere og vektlegge spenningsfeltet mellom statlig styring og kontroll og kommunalt selvstyre.Målgruppen for boken er studenter som studerer kommunalrett ved høgskoler og universiteter. Boken vil også kunne være nyttig for ansatte og folkevalgte i kommunene, og for ansatte blant annet i direktorater, statlige tilsyn og hos fylkesmannen. Forfatterne har søkt å gi fremstillingen en praktisk vinkling ved å vise konkret hvordan reglene kan brukes og faktisk brukes.Boken er à jour per 1.1.2020.

Ved overlapp vil vekttallsreduksjonen registreres på bacheloremnet. Læringsutbyte. I Kommunalrett skal studenten erverve seg kunnskap om bakgrunnen for og den historiske utviklingen av kommunaldemokratiet i Norge, og grundig kjennskap til og forståelse av reglene om kommunenes kompetanse og oppgaver. Kommunalrett omhandler rettsreglene om lokalt og regionalt demokrati og gir innsikt i spenningsfeltet mellom kommunalt selvstyre og statlig styring.

Det er viktig å balansere kommunalt sjølvstyre og lokaldemokrati mot nasjonale likskapsprinsipp og rettstryggleik, som skal gjelde for alle innbyggjarane i landet. Kommunalrett Kommuneloven gir kommuner og fylkeskommuner stor frihet til å organisere sin virksomhet, bare de holder seg til reglene i forvaltningsloven, offentlighetsloven og de enkelte særlovene. Det er viktig at kommunalt selvstyre og lokaldemokrati balanseres mot nasjonale likhetsprinsipper og rettsikkerhet, som skal gjelde for alle landets innbyggere. Kommunalrett.

RELATERTE BØKER