Våpen- og knivforbudet

Våpen- og knivforbudet - Geir Sunde Haugland | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Geir Sunde Haugland
DIMENSJON
5,62 MB
FILNAVN
Våpen- og knivforbudet.pdf
ISBN
5816172573127

BESKRIVELSE

Lovgiver synes å fokusere stadig mer på å forhindre farlige og skadelige handlinger før de er fullbyrdet. Eksempler på det er kriminaliseringen av å medbringe våpen og kniver på offentlig sted og den utvidede visitasjonshjemmelen etter politiloven § 7a som forebyggingsmetode for politiet. Målet er å forhindre at våpen og kniver blir brukt ved utførelsen av andre farlige eller skadelige handlinger - i fremtiden. Forfatteren gir en fremstilling og vurdering av bakgrunnen for, innholdet i og håndhevingen av våpen- og knivforbudet på offentlig sted. I tillegg pekes det på viktige overordnede spørsmål og utfordringer ved en slik preaktiv strafferett på området for våpen- og knivforbudet. Boken er aktuell for alle som interesserer seg for bruken av straffelovgivningen for å påvirke borgernes handlingsmønster. Videre vil den være av interesse for forsvarere og for ansatte i politi og påtalemyndighet som i økende grad kommer i kontakt med problemstillinger boken tar opp, på grunn av bestemmelsenes praktiske betydning. Geir Sunde Haugland skrev boken som juridisk særavhandling mens han var engasjert som studentstipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Under arbeidet med boken har forfatteren vært tilknyttet strafferettsmiljøet ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Boken er en del av forskningsprosjektet "Pre-aktiv strafferett", finansiert av Norges Forskningsråd.

Denne saka ble først publisert i Sunnmørsposten. Grensepassering med våpen, våpendelar og ammunisjon. Når du skal passere grensa med våpen, våpendelar og ammunisjon skal du etter hovudregelen leggje fram våpen og dokumentasjon til Tolletaten for kontroll.

Legg i ønskeliste. Våpen- og knivforbudet.

RELATERTE BØKER