Det tredje språket

Det tredje språket Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
4,55 MB
FILNAVN
Det tredje språket.pdf
ISBN
3313971147979

BESKRIVELSE

Kommunikasjon på tvers av kulturgrenser omfatter ofte andre uttrykksmidler - andre modaliteter - enn bare ord. Kroppsspråk, bilder, musikk og berøring er blant uttrykksmidlene som benyttes når ordene alene ikke strekker til. Hvordan fungerer egentlig slike sammensatte kommunikasjonsformer i situasjoner preget av kulturmøter? I hvilken grad og på hvilke måter virker de forløsende på forståelsen og samspillet mellom menneskene? Dette er vesentlige spørsmål i dagens flerkulturelle samfunn, der dialog og samhandling over kulturgrenser er avgjørende for en positiv samfunns utvikling. I denne boka tilbys svar fra en bredt sammensatt gruppe av skandinaviske forskere med bakgrunn fra ulike humanistiske disipliner.I 18 artikler undersøkes kulturmøter på en rekke arenaer og samfunnsområder - innen utdanning, arbeidsliv, kunst- og kulturliv og i mediene. Forfatterne benytter ulike teoretiske og metodiske tilnærminger, men alle undersøker konkrete tilfeller av interkulturell kommunikasjon der flere uttrykksmidler er i spill. Boka byr på ny og original forskning. Men den har en formidlingsform som er forklarende, eksplisitt og disiplinoverskridende. Den kan derfor leses av forskere, studenter og andre som er interessert i temaer knyttet til kulturmøter og interkulturell kommunikasjon, uavhengig av hvor de har sin faglige tilhørighet.

Truleg har fleire hundre millionar menneske engelsk som andrespråk. Det tredje riket (òg kalla Nazi-Tyskland) er ei nemning på det nazistisk styrde Tyskland i tida 1933-45.Riket vart leidd av diktatoren Adolf Hitler, som fekk tittelen «Føraren» (Der Führer).. «Det tredje riket» (ty.Das dritte Reich) refererer til det tysk-romerske riket som «Det første riket», og det tyske keisarriket som «Det andre riket». Det tredje språket multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv.

I skoleåret 2018-2019 mottok i overkant av 42 000 elever særskilt norskopplæring i år 1-10, mens totalt 4 642 elever fikk undervisning hovedsakelig i separate undervisningsgrupper (Utdanningsdirektoratet, 2018/2019). Førstespråket er det språket barnet møter fra fødselen av. Det er dette vi kaller morsmålet.

RELATERTE BØKER