Mindreårige, psykisk helsevern og rettsapparatet

Mindreårige, psykisk helsevern og rettsapparatet - Jannike Engelstad Snoek | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Jannike Engelstad Snoek
DIMENSJON
5,9 MB
FILNAVN
Mindreårige, psykisk helsevern og rettsapparatet.pdf
ISBN
4180734818376

BESKRIVELSE

I denne boken samles kunnskap fra ulike fagområder som til sammen utgjør det som kan kalles rettspsykiatri innenfor psykisk helsevern for barn og unge, men som kanskje også kan gi retning til det enda viktigere arbeidet med å forebygge barne- og ungdomskriminalitet.Ved å bruke tilgjengelig kunnskap om barn, utvikling og psykisk helse kan vi både forstå den enkelte lovbryter bedre og som samfunn forhåpentligvis legge forholdene bedre til rette for en oppvekst der færre faller utenfor og færre blir lovbrytere. Bokens siste del tar for seg barn i strafferetten, og informasjon om opplæring av sakkyndige og ulike utredningsverktøy som kan brukes ved vurdering av barn og ungdom, er samlet i et vedlegg til slutt. Boken er skrevet for studenter innenfor barnevern og sosialt arbeid og ved Politihøgskolen. Klinikere, sakkyndige og rettens aktører bør også lese denne boken.Om forfatteren: Jannike Engelstad Snoek er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri med ungdomspsykiatri som spesialområde og har i flere år vært medlem av rettsmedisinsk kommisjon.

... for fagpersoner som jobber direkte miljøterapeutisk eller ambulant med barn og unge og familier innen barnevern og psykisk helsevern. Kjøp Mindreårige, psykisk helsevern og rettsapparatet fra Norske serier I denne boken samles kunnskap fra ulike fagområder som til sammen utgjør det som kan kalles rettspsykiatri innenfor psykisk helsevern for barn og unge, men som kanskje også kan gi retning til det enda viktigere arbeidet med å forebygge barne- og ungdomskriminalitet. Psykisk helsevernloven angir tre hovedprinsipper for bruk av restriksjoner og tvang under gjennomføringen av psykisk helsevern: Nødvendighetsprinsippet: Restriksjoner og tvang under oppholdet bare skal gjennomføres der dette er strengt nødvendig.; Medbestemmelsesprinsippet: Pasienten har rett til å påvirke sin egen hverdag.I dette ligger at pasientens syn skal tillegges vekt når det er ... Kontrollkommisjonens hovedoppgave består i å sikre den enkeltes rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet, og at lovverket brukes slik det er tenkt.

Kjøp boken Mindreårige, psykisk helsevern og rettsapparatet av Jannike Engelstad Snoek (ISBN 9788215023823) hos Adlibris.com. Fri frakt.

RELATERTE BØKER