Styring og ledelse i grunnopplæringen

Styring og ledelse i grunnopplæringen lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
12,76 MB
FILNAVN
Styring og ledelse i grunnopplæringen.pdf
ISBN
8970907184480

BESKRIVELSE

I Styring og ledelse i grunnopplæringen får vi innblikk og innsikt i hvordan styring og ledelse i skolen iscenesettes, utøves og fortolkes. En skoleleder må håndtere spenninger og dynamikker mellom ulike styringsnivåer med stramme økonomiske betingelser, rettslige reguleringer, og sterke, ytre forventninger til hvordan opplæring og skole bør drives. Forventningene kommer fra flere hold, og er mangfoldige, komplekse og noen ganger motsetningsfylte. Samtidig skal skolelederen ivareta relasjonene til elever og foreldre, til skolens personale og til sentrale og lokale myndigheter. Boka retter seg spesielt mot forskere og skoleledere på ulike nivåer i utdanningssystemet, men vil være av interesse for alle som er opptatt av styring og ledelse i og av en av samfunnets viktigste institusjoner - skolen. Redaktørene for denne boka er Ruth Jensen, Berit Karseth og Eli Ottesen, Universitetet i Oslo. Øvrige bidragsytere er Ann Elisabeth Gunnulfsen, Helen Gunter, Jeffrey Hall, Kristin Helstad, Sølvi Mausethagen, Svein Ingve Nødland, Tine S. Prøitz, Ellen Rye, Kirsten Sandberg, Kirsten Sivesind, Gunn Vedøy og Petter Aasen.

Tilbudet passer også for deg som er på vei til nye utfordringer. Du velger selv om du vil ta ett eller flere kurs. I temanotatet Målstyring eller styring etter mål - utfordringer og muligheter (Utdanningsforbundet 2013a) har vi sett nærmere på hva mål- og resultatstyring er, hva som er sammenhengen med NPM, og hvordan slik styring praktiseres i offentlig sektor generelt og i utdanningssektoren spesielt. Mens ledelse og styring har det til felles at de begge betegner virkemidler, representerer de to ulike typer slike i idealtypisk forstand.

Det mål- og resultatbaserte kvalitetsvurderingssystemet vi har hatt siden 2004 har vært mye debattert og kritisert og har svekket tilliten mellom aktørene. Kjøp Tillit og styring i skolen fra Cappelen Damm Undervisning I boka Tillit og styring i skolen skisseres et nytt tillitsbasert system for styring av kvalitetsutvikling i skolen. Det mål- og resultatbaserte kvalitetsvurderingssystemet vi har hatt siden 2004 har vært mye debattert og kritisert og har svekket tilliten mellom aktørene. Styring og ledelse i grunnopplæringen: spenninger og dynamikker Av Ruth Jensen Forlag Cappelen Damm akademisk ISBN 9788202605544 Utgitt 2019 (1.

RELATERTE BØKER