Eksistensfilosofi, religion og humanisme

Eksistensfilosofi, religion og humanisme - Håkon C. Pedersen | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Håkon C. Pedersen
DIMENSJON
10,22 MB
FILNAVN
Eksistensfilosofi, religion og humanisme.pdf
ISBN
1729121985509

BESKRIVELSE

Hans Skjervheims eksistensfilosofiske forfatterskap - den betydeligste norske etterkrigsfilosof ved siden av Arne Næss - danner med sin særegne myndighetshumanisme innenfor fellesskapssamfunnet, en bunnlinje i denne essaysamlingen, kontrastert av Jean-Paul Sartres ekstreme frihetsfilosofi. Humanisme i spenningsfeltet mellom religion og sekularisme står sentralt i samlingen. Tre av essayene, Kristendom, humanisme og nazisme, Religiøs versus sekulær humanisme, og Hvor går grensene for vår humanisme?, har alle denne polariseringen som tema. I essayet Den banale ondskap danner Zygmunt Baumans skjellsettende analyser av "den banale ondskap" utgangspunktet for en kritisk gjennomgang av svært ulike ondskapstypologier, med 22. juli-massakren som tragisk sluttema. Essayet Er israelerne terrorister?setter søkelyset på den tragiske konflikten mellom israelere og palestinere, der det flertydige og uklare terrorbegrepet brukes og misbrukes av begge parter som forsvar for drap av uskyldige sivile. Dagsaktuelle forfallsfenomener er temaet i essayet Nyttemoralens fordekte liv.

Midlertidig utsolgt. Kjøp boken Eksistensfilosofi, religion og humanisme av Håkon C.

Oversatt av Carl Hambro. Hans Brev om humanisme er epokeskapende for mye fransk tenkning som brøt med den franske eksistensialismen, og eksistensialismen virker også å være en døende filosofi, som ikke har noe troverdighet i forhold til nyere kunnskap (Sartres eksistensialisme hevder at det ikke finnes noe menneskenatur, for eksempel). Humanisme (av latin humanus, «menneske(lig)», og -isme) er en bred og vanskelig avgrensbar betegnelse som spenner over en rekke og ofte innbyrdes motstridende tankesystemer.Blant fellestrekkene er som regel en etisk filosofisk tilnærming som vil hegne om menneskeslektens iboende verdighet, og som legger stor vekt på de kvaliteter som kjennetegner mennesket som har en verdi i seg selv, og ... Kan humanisme og religion kombineres, eller står de i motsetning til hverandre? Det avhenger av hvordan vi bruker ordet. Humanismebegrepet har tatt form i det moderne Vesten, men en humanistisk idé om menneskets verdi og velferd kan finnes i religioner og livssyn til ulike tider og steder. Eksistensfilosofi, en retning i moderne filosofi, der har den menneskelige eksistens som hovedtema.

RELATERTE BØKER