Grunnloven og velferdsstaten

Grunnloven og velferdsstaten lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
8,88 MB
FILNAVN
Grunnloven og velferdsstaten.pdf
ISBN
9284465156665

BESKRIVELSE

Året 2014 har markert at det er 200 år siden Grunnloven ble til og dannet startpunktet for et nytt og selvstendig Norge. Denne boken tar opp et tema som i liten grad har vært trukket frem, nemlig forholdet mellom Grunnloven og den norske velferdsstaten. Har Grunnloven hatt betydning for utviklingen av velferdsstaten? Boken inneholder 12 kapitler som på hver sin måte gir innsikt i problemstillinger knyttet til forholdet mellom Grunnloven, vern om velferdsgoder og etablering av sosiale rettigheter i et historisk, nåtidig og fremtidsrettet perspektiv. Boken er blitt til i et tverrfaglig samarbeid mellom rettsforskere og samfunnsforskere, og retter seg mot universitets- og høyskolesektoren og alle med interesse for norsk samfunnsutvikling. Forfattere er Henriette Sinding Aasen, Eirik Holmøyvik og Anneken Kari Sperr ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, Nanna Kildal og Jill Loga ved Uni Research Rokkansenteret, Aksel Hatland ved Institutt for samfunnsforskning og professor Roberto Gargarella ved Universitetet i Buenos Aires og Christian Michelsen Institutt.

Grunnloven og velferdsstaten ... I sitt kapittel i boken Grunnloven og velferdsstaten belyser Jill Loga temaet «det norske verdigrunnlaget» ved å følge Grunnlovens paragraf 2 og endringer den har gjennomgått fra en opprinnelig Jødeparagraf i 1814 til oppløsningen av statskirken i 2012.. Ifølge forskeren er ikke paragrafen bare den mest kjente og omdiskuterte i Grunnloven, men den var i opprinnelsesåret også den mest ... Selvsagt har velferdsstaten sin legitimitet fra Grunnloven via lovgivning og bevilgende myndighet, men for eksempel i den tyske grunnloven er velferdsstaten formulert i loven.

Reformen har vært omtalt som den mest omfattende revisjonen av Grunnloven noensinne. Hva skjedde egentlig i Stortinget, og hvilken betydning har vårens vedtak? Den 17.mai daterte forsamlingen grunnloven og valgte prins Christian Frederik som konge av Norge.

RELATERTE BØKER