Gruppesøksmål

Gruppesøksmål - Borgar Høgetveit Berg, Andreas Nordby | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Borgar Høgetveit Berg, Andreas Nordby
DIMENSJON
4,6 MB
FILNAVN
Gruppesøksmål.pdf
ISBN
2358177209552

BESKRIVELSE

Denne framstillinga handlar om ei nyvinning i norsk sivilprosess: gruppesøksmål. Rettare sagt er det to nyvinningar: påmeldingsgruppesøksmål, som er ei effektivisering av reglane om subjektiv kumulasjon, og utmeldingsgruppesøksmål, som er «eigentlege» gruppesøksmål. Boka er meint som ei handbok og ei innføring i dei mange spørsmåla som kan oppstå ved gruppeprosess. Ho har nytte for alle som ynskjer å setja seg nærare inn i dei prosessuelle spørsmåla dette nye rettsfeltet reiser. Gruppesøksmål er lagt opp i fem delar. Første del er ei generell innleiing til emnet. I den andre og mest omfattande delen har forfattarane gjeve djuptgåande og systematiske kommentarar til paragrafane i kapittel 35 i tvistelova. I tredje del blir andre lovreglar om gruppesøksmål kommenterte. Fjerde og femte del inneheld vedlegg (forskrifta om gruppesøksmål) og ei rekkje register.

Borgarting lagmannsrett har kommet fram ... Gruppesøksmål har tradisjonelt sett hatt funksjon som et verktøy for å sikre "de mindre" rettigheter i forhold til "de større" ved brudd på materiell rett. I det norske samfunn er dette en oppgave som har blitt ivaretatt av myndighetene, i vid forstand av begrepet. gruppesøksmål i tvisteloven kapittel 35 praktiseres i tingrettene som første instans, herunder hvor høy terskel domstolene setter for å anse de ulike vilkårene i enkelte sakskategorier som oppfylt.

I tredje del blir andre lovreglar om gruppesøksmål kommenterte. Kommer de til at det foreligger et grunnlag for et gruppesøksmål og et krav, må hver forbruker deretter selv gå til sak for å få dom for sitt konkrete krav, sier Svennungsen. - Vi synes det er fint at vår tyske søsterorganisasjon er med på å prøve en slik sak for retten, understreker Svennungsen. Er du en av kundene som har hatt andeler i DNB Norge mellom 2010 og 2014 vil vi kontakte deg per brev eller en melding i nettbanken.

RELATERTE BØKER