Støttekontakter

Støttekontakter - Kristin Andresen Soldal | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Kristin Andresen Soldal
DIMENSJON
9,98 MB
FILNAVN
Støttekontakter.pdf
ISBN
7917994945456

BESKRIVELSE

Støttekontakter blir brukt i stort omfang i forhold til mennesker med ulike former for funksjonshemninger, psykiske lidelser og rusproblemer og i forhold til barn og ungdom. Boken setter et kritisk søkelys på hjelpetiltaket ut fra ulike perspektiver på velferdsstaten, teorier om sosialt arbeid og forskning og erfaring på feltet. Støttekontakter blir sett i sammenheng med andre hjelpetiltak, og det gis praktiske eksempler på hvordan hjelpen kan utformes individuelt eller kollektivt i samarbeid med de det gjelder. Boken beskriver helse- og sosialarbeidere som tilretteleggere av arbeidet og hvilke muligheter og begrensninger som ligger i hjelp som utføres av ikke-profesjonelle og frivillige. Avklaring av ansvarsforhold og veiledning blir fremhevet som sentrale element når det gjelder oppfølging, rekruttering og opplæring av disse hjelperne. Boken er skrevet for både høgskolestudenter i grunnutdanninger og videreutdanninger i helse- og sosialfag og for folk i praksis som er opptatt av temaet. Kristin Andresen Soldal er sosionom og cand.polit. med helsefag hovedfag. Hun arbeider ved sosionomutdanningen på Høgskolen i Bergen.

Bergen kommune har tegnet en egen ulykkesforsikring for støttekontakter hos Protector. Forsikringen gjelder under utførelse av oppdraget. Du sier ikke noe om hvor du bor, og støttekontakter er (så vidt jeg vet) de enkelte kommunenes ansvar (i alle fall for psykisk utviklingshemmede, mulig det er anneledes for støttekontakter som jobber for sosialkontorer).

Godtgjøring i stilling uten særlig krav om utdanning. De som søker om å bli støttekontakt vil bli kontaktet for deltagelse på «Informasjonsmøte for nye støttekontakter», samt intervju.

RELATERTE BØKER