Barnerett

Barnerett - Gudrun Holgersen | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Gudrun Holgersen
DIMENSJON
6,77 MB
FILNAVN
Barnerett.pdf
ISBN
3018797097606

BESKRIVELSE

Barnerett tar opp spørsmål som angår barnets rettslige posisjon i ulike felt. Hovedvekten ligger på spørsmål som angår de fleste barn, men den behandler også en del mer spesielle spørsmål av stor betydning for barnet dersom de blir aktuelle.Gudrun Holgersen tar utgangspunkt i de ulike fasene i et barns liv, fra det blir unnfanget og til det nærmer seg voksen alder, og redegjør for sentrale rettslige spørsmål som naturlig reiser seg i de ulike livsfasene: vernet om det ufødte liv, farskap, statsborgerskap og navnefastsettelse for den nyfødte; barnehagearnets rettslige posisjon; grunnskolebarnets rettigheter i forhold til skole og opplæring og barns posisjon når det deltar i arbeidslivet.Bokens siste del tar for seg aktuelle spørsmål uavhengig av barnets livsfase, og forholdet mellom barn og foreldre står sentralt her. Videre behandles en rekke spørsmål om barnets kompetanse til å bestemme over eget liv og opptre på egen hånd både i personlige forhold og i økonomiske og rettslige sammenhenger. Til sist tas det opp ulike sider ved barnets rettslige posisjon når en av eller begge foreldrene er døde.

Den sentrale rettskilde på området er lov om barn og foreldre 8. april nr.

Spør advokaten. Landsdekkende. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen BARNERETT - 10 SP (videre- og etterutdanning).Studiet går under: Jus.Det er registrert 1 relatert studie til utdanningen BARNERETT - 10 SP (videre- og etterutdanning). «Sentrale emner i barneretten» er en bok om sentrale barnerettslige temaer, skrevet for forskere, praktikere og studenter.

RELATERTE BØKER