Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten

Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten - Morten Kjelland | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Morten Kjelland
DIMENSJON
5,21 MB
FILNAVN
Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten.pdf
ISBN
9229660105225

BESKRIVELSE

Dette er en grundig analyse av reglene om årsakssammenheng, slik disse tolkes og anvendes i saker der skadelidte er særlig sårbar for personskade. Rettsordenen har oppstilt et eget prinsipp for denne gruppen av skadelidte: Skadevolder må «ta skadelidte som han er». Denne sårbarhetsmaksimen er satt inn i et helhetlig rettslig system, med sikte på å klarlegge prinsippets funksjon og rekkevidde gjennom en felles analyse på tvers av ansvarsområder og skadetyper.«Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten» er et dybdestudium på et lite utforsket område av erstatningsretten. Analysene integrerer spesielle og alminnelige årsaksregler slik at fremstillingen blir relevant i et generelt erstatningsrettslig perspektiv. Forfatteren går utførlig gjennom blant annet betingelseslæren, uvesentlighetslæren (den modifiserte hovedårsakslæren), adekvanslæren og reglene om (hypotetisk) årsakskonkurranse. Høyesterett har i løpet av de siste 10.15 år avsagt en rekke dommer om årsakssammenheng, som her blir tolket og systematisert. Boken representerer et nyttig verktøy for rettsanvendere som effektivt vil plassere en konflikt i relasjon til Høyesteretts årsaksvurderinger. I tillegg til bokens teoribygging, er den et verdifullt oppslagsverk for advokater, dommere og andre praktikere. Fremstillingens mange grensesnitt mellom juss og medisin, gjør den også interessant for blant annet utredende medisinske spesialister.

353-423) er forbeholdt kasuistiske analyser innenfor de områder som kjennetegnes av at skadelidtes særlige sårbarhet spiller en rolle i rettsanvendelsen. Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten en analyse av generelle og spesielle regler om årsakssammenheng Dette er en grundig analyse av reglene om årsakssammenheng, slik disse tolkes og anvendes i saker der skadelidte er særlig sårbar for personskade. Kjøp 'Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten, en analyse av generelle og spesielle årsaksregler' av Morten Kjelland fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 9788205384989 Andreas Bloch Ehlers: Kausalitet i personskadeerstatningsretten, Karnov Group, København 2017 (ISBN 978-87-619-3919-7), 525 sider.

Morten Kjelland disputerade i februari 2008 för juris doktorsgraden på avhandlingen som ligger till grund för denna bok. Kjøp Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten fra Bokklubber Dette er en grundig analyse av reglene om årsakssammenheng, slik disse tolkes og anvendes i saker der skadelidte er særlig sårbar for personskade. Rettsordenen har oppstilt et eget prinsipp for denne gruppen av skadelidte: Skadevolder må «ta skadelidte som han er». Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten en analyse av generelle og spesielle årsaksregler Kjelland, Morten Innbundet / 2008 / Bokmål Mye av arbeidet er basert på hans dr.juris-avhandling «Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten - en analyse av generelle og spesielle årsaksregler», men er oppdatert med rettspraksis frem til i dag (inkludert Ask-dommen som omtalt i NFT 2/11, samt en analyse av 1400 underrettsdommer).

RELATERTE BØKER