Psykososialt læringsmiljø

Psykososialt læringsmiljø - Mirjam Harkestad Olsen, Jorun Buli-Holmberg | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Mirjam Harkestad Olsen, Jorun Buli-Holmberg
DIMENSJON
4,95 MB
FILNAVN
Psykososialt læringsmiljø.pdf
ISBN
1027336213958

BESKRIVELSE

I denne boken legges det vekt på det psykososiale miljøet, som er et svært aktuelt begrep i skolepolitikken. Kapitlene kretser rundt opplæringslovens kapittel 9A, som sier at skolen aktivt og systematisk skal jobbe for å fremme et godt psykososialt skolemiljø, der den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Fem ulike perspektiver ved psykososialt miljø drøftes gjennom følgende spørsmål:• Hva er psykososialt miljø og hvordan blir begrepet tatt i bruk i ulike styringsdokumenter? • Hvordan opplever elever seg selv i relasjon til jevnaldrende og hvordan kan lærere bistå elevene i deres psykososiale utvikling? • Hva kan vi lære av fortellinger fra minoritetsspråklige elever, der fortellingene er analysert ut fra teorier om inkludering og marginalisering? • Hva er betydningen av lærerstøtte når elever har vært utsatt for mobbing? • Hvordan kan læreren tilrettelegge for et godt psykososialt miljø?Boken er aktuell for studenter innenfor pedagogiske og spesialpedagogiske studieretninger. Den er også aktuell for forskere med interesse for spørsmål knyttet til skolemiljø og for lærere og lærerutdannere som arbeider med å utvikle gode og inkluderende skolemiljøer.

Det innbefatter samspill mellom lærere og elever og samspill mellom elever. I denne ... Psykososial er en fellesbetegnelse på psykiske og sosiale forhold av betydning for helse og mental fungering.

Det vil derfor være nødvendig systematisk å innhente informasjon både om den enkelte elevs behov og om i hvilken grad den enkelte elev opplever et godt psykososialt skolemiljø. Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Psykososialt læringsmiljø. Publisert 21.03.2014 — Kunnskapssenter for utdanning Terje Manger.

RELATERTE BØKER