Å lese i alle fag

Å lese i alle fag En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
9,51 MB
FILNAVN
Å lese i alle fag.pdf
ISBN
3515263209106

BESKRIVELSE

Hva kjennetegner lesing av fagtekster og hvilke utfordringer får elevene når de møter slike tekster som ofte kan være tunge og ugjennomtrengelige?I alle skolefag er vi avhengige av språk for å utvikle kunnskap, forståelse og refleksjon. Denne boka løfter fram noen av trekkene ved de ulike fagspråkene som elevene møter i skolen og ser både på verbalspråk og sammensatte tekster som for eksempel dokumentarfilm og lærebøker med illustrasjoner. Et mangfoldig tekstmateriale fra ulike skolefag gir utgangspunkt for å drøfte utfordringer som elever, også minoritetselever, står overfor i møte med fagtekster sjangerproblematikk, tekstsammenheng, ordvalg og setningsbygning. Et stort kapittel er viet til lesestrategier og arbeidsmåter. Denne andre utgaven er oppdatert i henhold til reviderte fagplaner og inneholder også nye eksempler. Boka er skrevet for studenter i lærerutdanningen, i tillegg til at den har nyttig stoff for lærere i grunnskole og videregående skole. Forfatterne kommer fra Universitetet i Agder og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. De interesserer seg alle for lesing på ulike måter og har arbeidet og publisert innenfor dette fagfeltet.

I følge læreplanen for skolen, Kunnskapsløftet, er lese- og skriveferdigheter redskaper for læring i alle fag. "Å lese i alle fag" ble først gitt ut i 2006. Denne andre utgaven (Universitetsforlaget, 2015) er oppdatert i henhold til reviderte fagplaner og inneholder også nye eksempler.

For skoler som er godt i gang med å integrere lesing og skriving i fag kan læreplanarbeidet brukes til å få oversikt over hvor langt en har kommet i arbeidet. Bruk eget arbeidsark (se nedenfor). Å være lese- og skrivelærer - i alle fag < FORRIGE NESTE > Gruppearbeid: Hvorfor lesing og skriving er viktig for livslang læring.

RELATERTE BØKER