Allmenn teori om sysselsetting, rente og penger

Allmenn teori om sysselsetting, rente og penger - John Maynard Keynes | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
John Maynard Keynes
DIMENSJON
12,7 MB
FILNAVN
Allmenn teori om sysselsetting, rente og penger.pdf
ISBN
6875633729227

BESKRIVELSE

John Maynard Keynes' hovedverk Allmenn teori kom ut i 1936, i kjølvannet av den store depresjonen. I boken går han hardt ut mot rådende økonomisk teori, som hevdet at en uregulert markedsøkonomi vil sørge for full sysselsetting. Keynes mente økonomene ikke hadde forstått betydningen av det han kalte "den effektive etterspørselen" - manglende investering eller konsum vil føre til arbeidsledighet. I boken tegner Keynes et bilde av kapitalismen som et ustabilt system, hvor menneskene har høyst usikker kunnskap om fremtiden og baserer sine handlinger på konvensjoner og massepsykologi. Investeringene svinger i takt med stemningen på børsen, og slik blir statlig styring viktig for å få bukt med de økonomiske konjunkturene og ledigheten. Keynes' forsvar for en aktiv stat har vært helt avgjørende for hvordan økonomer og politikere tenker om økonomisk politikk helt frem til i dag.

Styremedlem i Rethinking Economics Norge. John Maynard Keynes. Som navnet mer enn antyder så har post-keynesiansk økonomisk teori sitt utspring hos John Maynard Keynes (1883-1946) som i 1936 utga sitt hovedverk A general theory of employment, interest and money (På norsk: Allmenn teori om sysselsetting, rente og penger (2011)).

Keynes mente økonomene ikke hadde forstått betydningen av det han kalte den effektive etterspørselen - manglende investering eller konsum vil føre til ... John Maynard Keynes' hovedverk Allmenn teori om sysselsetting, rente og penger (The General Theory of Employment, Interest and Money) kom ut i 1936, i kjølvannet av den store depresjonen.I boken går han hardt ut mot rådende økonomisk teori, som hevdet at en uregulert markedsøkonomi vil sørge for full sysselsetting. Allmenn teori om sysselsetting, rente og penger. John Maynard Keynes; Roman Linneberg Eliassen (Oversetter) John Maynard Keynes' hovedverk Allmenn teori kom ut i 1936, i kjølvannet av den store depresjonen.

RELATERTE BØKER