ADR 2017

ADR 2017 - Bernhard Hauge | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Bernhard Hauge
DIMENSJON
5,73 MB
FILNAVN
ADR 2017.pdf
ISBN
1614429600799

BESKRIVELSE

Denne oppgavesamlingen inneholder 460 oppgaver til ADR. Forskrift om landtransport av farlig gods 2017. Oppgavesamlingen inneholder: en innledende del med spørsmål i forbindelse med forskrift av 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods, i tillegg til en del generelle ADR-spørsmål oppgaver til hver av de ni hoveddelene i ADR-boka tilleggs-/spesialiseringsspørsmål om «begrensede mengder», «unntatte mengder», «mengder i henhold til 1.1.3.6», klasse 1, klasse 7, tank, sikkerhetsrådgiver, avsender og klasse 2: gasser to avsluttende ADR-prøver: en førstegangsprøve med 35 spørsmål og en oppfriskingsprøve med 25 spørsmål. Begge prøvene inneholder spørsmål til alle klasser: grunnspørsmål, klasse 1, klasse 7 og tank Det er utarbeidet separat fasit til oppgavesamlingen, der det også henvises til ADR-boka.

Toggle navigation www.fomento.gob.es Forskrifter, veiledninger, temaveiledere og faktaark om håndtering av eksplosiver, transport av farlig gods og industrisikkerhet. www.unece.org Det kan bli en opphopning av kjøretøy som skal ha ADR-godkjenning. Vi oppfordrer derfor de som får det til om å foreta ADR-kontrollen så raskt som mulig.

Forskrift om landtransport av farlig gods 2017. Oppgavesamlingen inneholder: en innledende del med spørsmål i forbindelse med forskrift av 1.

RELATERTE BØKER