Utdanning, styring og marked

Utdanning, styring og marked - Gustav E. Karlsen | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Gustav E. Karlsen
DIMENSJON
10,55 MB
FILNAVN
Utdanning, styring og marked.pdf
ISBN
2449891707563

BESKRIVELSE

Boken tar opp styring av utdanning med vekt på en markedsorientert tenkning. Forfatteren beskriver og analyserer sentrale kategorier, arenaer, aktører og virkemidler nasjonalt og internasjonalt. Hva har skjedd på dette feltet? Hva kan vi forvente i fremtiden? Boken gir innsikt i et omfattende og konfliktfylt felt som både angår de store globale strømningene og faktiske konsekvenser i våre dagligliv. Den retter seg mot alle med interesse for skolen, for studenter og lærere til politikere og administratorer. Denne 2. utgaven er omfattende revidert og ajourført, slik at nyere reformer er tatt med. En del tidligere stoff er strammet inn eller kuttet ut, mens en del av bokens temaer som har fått større aktualitet, som WTOs virksomhet, GATS-avtalen og Bologna-prosessen, har fått noe større plass. Har litteraturliste og stikkordregister.

Studenten får rollen som «den suverene konsument». Underliggende argumentasjon for autonomi er at institusjonene skal settes fri Utdanning, styring og marked: norsk utdanningspolitikk i et internasjonalt pe… Av Gustav E.

Det er registrert 105 relaterte studier til utdanningen OFFENTLIG LEDELSE OG STYRING (MPA), DELTID SAMLINGSBASERT (Master). Her utmeisles problemstillinger som belyser sammenhenger og motsetninger mellom utdanningens makro- og mikronivå. Boken er dedisert til professor Gustav E.

RELATERTE BØKER