Balansert målstyring

Balansert målstyring - Kjell Gunnar Hoff, Per Aksel Holving | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Kjell Gunnar Hoff, Per Aksel Holving
DIMENSJON
11,1 MB
FILNAVN
Balansert målstyring.pdf
ISBN
1389788160034

BESKRIVELSE

Mer enn noensinne er virksomhetens fremtidige konkurransekraft knyttet til dens innovasjonsevne, til hvor fornøyde kundene eller brukerne er og til dyktige og handlekraftige medarbeidere.Det handler om strategi og om virksomhetens evne til å omsette den i handling. Boken drøfter hva som driver den ønskede utviklingen, og hvordan vi kan utvikle finansielle og spesielt ikke-finansielle styringsparametere som kan inngå i en balansert styringsmodell som er knyttet opp mot strategiene. Kaplan - Nortons siste Balanced Scorecard-modell er viet en sentral plass, men forfatterne har også lagt stor vekt på å formidle andre styringsmodeller og perspektiver, samt å gi et generelt og praktisk rammeverk. I denne reviderte utgaven setter forfatterne ytterligere fokus på målstyring i en mer organisatorisk og strategisk sammenheng. Det er mer om ledergruppedynamikk og mer konkret om IT og strategi-implementering. Boken inneholder en rekke praktiske case-eksempler.

Artikkelen fortalte at ledelsen trenger mer enn finansielle styringsparametere for å lede et selskap, og at det er viktig å styre mot fremtiden isteden for å Balansert målstyring er av skaperne definisjonsløst, men flere forskere og akademikere har utgitt egne definisjoner samt klassifisering av dets bruk (Lawrie & Cobbold, 2004). Kaplan og Norton (2001a) har derimot rettet fokuset mot faktisk bruk, og dette vises Balansert målstyring.

Flere av casekommunene innførte BMS på begynnelsen av 2000-tallet. Balansert målstyring. Mer enn noensinne er virksomhetens fremtidige konkurransekraft knyttet til dens innovasjonsevne, til hvor fornøyde kundene eller brukerne er og til dyktige og handlekraftige medarbeidere.

RELATERTE BØKER